Ciemna strona kreatywności

06-10-2008 komentarzy 16

Od paru lat słowo „kreatywność” robi niesamowitą karierę. Wszyscy rozumieją, że jest to cecha pozytywna, pożądana na rynku pracy, wśród artystów, w życiu codziennym. Każda osoba inteligentna musi być kreatywna, a co dopiero geniusz! Jeśli brak Ci wyskakujących z głowy dobrych pomysłów, pomogą Ci trenerzy kreatywności, szkoły, techniki rozwoju… Jednak badania nad tą cechą ludzkich procesów poznawczych pokazują, że czasami lepiej nie urodzić się zbyt kreatywnym.

Gdy patrzymy na wybitne osobistości świata nauki trudno nie zbudować w sobie przekonania, że im wyższa inteligencja tym większy poziom kreatywności, twórczego myślenia. I tak też jest – istnieje dodatnia korelacja między punktami IQ a pomysłowością. Ale tylko do pewnego momentu, o którym mówi „hipoteza progu”. Poziom twórczości rośnie, aż IQ osiągnie 120 punktów – wtedy korelacja przestaje być istotna statystycznie. Tak jakby zbyt duże rozwinięcie układu nerwowego, zbytnie jego usystematyzowanie, zbytnia wydajność, blokowały kreatywność. Może tak skonstruowany układ nie musi ubiegać się o pomoc przy rozwiązywaniu problemów, gdyż radzi sobie dobrze, z tym co już zdążył przetworzyć? Trzyma się ściśle wyznaczonych reguł, które wcześniej okazały się skuteczne? Tak czy inaczej inteligencja jest potrzebna, by stworzyć rzeczy nowe, pomysłowe, ale osoby wybitnie kreatywne raczej nie będą lubiły rozwiązywać zadań logicznych, a ci z kółka szachowego nie będą się odzywać przy burzy mózgów.

Psycholodzy, którzy jak wiadomo kochajÄ… korelacjÄ™, próbowali znaleźć jakiÅ› Å‚Ä…cznik miÄ™dzy twórczoÅ›ciÄ… a cechami osobowoÅ›ci. Wyniki jednak okazaÅ‚y siÄ™ dość skromne. Prof. Edward NÄ™cka, wybitny polski psycholog, którego zagadnienie twórczoÅ›ci zainteresowaÅ‚o na tyle, że napisaÅ‚ o nim już kilka książek mówi, że korelacje te czÄ™sto nie potwierdzajÄ… siÄ™ w kolejnych badaniach lub istniejÄ… na granicy bÅ‚Ä™du statystycznego. Część jednak trzyma siÄ™ mocno. Niezależność sÄ…dów, autonomia jednostki, szeroki wachlarz zainteresowaÅ„, silne ego, wysoki poziom energii do dziaÅ‚ania – ta charakterystyka wydaje siÄ™ wystÄ™pować razem z twórczoÅ›ciÄ…. NÄ™cka zadaje jednak pytanie, czy nie sÄ… to po prostu cechy jednostek wybitnych, u których pomysÅ‚owość bÄ™dzie po prostu jeszcze jednÄ… wartoÅ›ciÄ… charakterystycznÄ…? Z bardziej indywidualnych cech profesor proponuje wiÄ™c postawÄ™ estetycznÄ…, tolerancjÄ™ na bodźce wieloznaczne oraz preferencjÄ™ do umiarkowanego ryzyka. ZnoszÄ…c stan niepewnoÅ›ci przy wykonywaniu niedokÅ‚adnie przedstawionych problemów, poszukujÄ…c prostego, eleganckiego rozwiÄ…zania osobie szybko pojawiÄ… siÄ™ w gÅ‚owie nowe, dobre pomysÅ‚y. Pomocnym jest też narcyzm – utrzymuje wiarÄ™ w wybitność idei gdy od jej wÅ‚aÅ›ciciela odwraca siÄ™ popularność.

Lecz psychologowie odkryli jeszcze jedną korelację – między kreatywnością a psychotycznością. W końcu kto jak kto, ale artyści to są pomysłowi. Okazuje się, że wiele ich łączy z osobami chorymi np. na schizofrenię. Pisałem już o tym, lecz znowu napomknę, że obie te grupy charakteryzują się łatwością w tworzeniu nowych rozwiązań, szerokie, przepuszczalne kategorie obiektów, częste dążenie do samotności, kwestionowanie szeroko przyjętych norm społecznych, przeżywanie niezwykłych wrażeń zmysłowych… Osoby twórcze częściej też cierpią na zaburzenia nastrojów, czasem na poziomie psychotycznym. Częściej dosięga ich psychoza maniakalno-depresyjna czy też lżejsze formy dwubiegunowych wahań emocjonalnych. Osoby dotknięte takim zaburzeniem przeżywają na zmianę okresy skrajnej depresji i euforycznej manii, kiedy to tygodniami nie mogą spać bo mają głowy pełne pomysłów. Jest to korelacja tak dobrze widoczna, że badacze cech osobowości Eysenck i Claridge wysnuli hipotezę, jakoby twórczość i schizofrenia wyrastają z tego samego pnia genetycznego, choć inaczej urzeczywistniają się na poziomie fenotypu.

Dowodem na genetyczne powiązanie twórczości i szaleństwa można szukać wśród rodzin wybitnych artystów. Dobrym przykładem wydaje się tutaj Ernest Hemingway, który chorobę afektywną dwubiegunową odziedziczył niejako od ojca. Wśród pięciorga rodzeństwa pisarza dwójka cierpiała na ciężkie zaburzenia depresyjne zakończone samobójstwem. Ernest miał trójkę dzieci z czego jedno z chorobą afektywną i skłonnościami do transseksualizmu, oraz jedno z ciężką depresją i psychozą pourazową. Z trójki wnuczek zdrowego emocjonalnie syna jedna popełniła samobójstwo a jedna męczyła się z nawrotami epizodów skrajnej depresji. Podobna sytuacja tyczy się wybitnej pisarki Virginii Woolf. Przez cztery pokolenia, średnio u połowy jej rodziny ujawniały się takie zaburzenia jak choroba afektywna, cyklotymia, zespół Aspergera, hipochondria czy powracające epizody depresyjne…

Wniosek, że kreatywność wiąże się z zaburzeniami emocjonalnymi jest jednak zbyt daleko idący. Wybitne artystyczne jednostki, którym przytrafiło się żyć z chorobą psychiczną, chociaż są bardzo wyrazistym przykładem takiej korelacji, nie są jednak ostatecznym dowodem. Można jednak z pewnością założyć, że osoby zaburzone przejawiają niektóre cechy osobowości podobne do obserwowanych u osób kreatywnych. Na pewno też z pomysłowością koreluje psychotyczność.

Brak mi jednak badań nad treningiem kreatywności. Może osoby z IQ 140, 150, nauczywszy się stosować inne, bardziej otwarte schematy, są jeszcze bardziej skuteczne w działaniu? Bo kreatywność ludzka niejednokrotnie mnie już zaskoczyła – polecam na ten przykład tę stronę, gdzie można przekonać się, że design nie jedno ma imię. Gdyby ktoś chciał wzmóc swój potencjał takie zadania mogą mu w tym pomóc. Chyba ;)

Strzałka do ikon

16 Odpowiedzi do : Ciemna strona kreatywności

 1. Justynides pisze:

  Kratywność ludzka fajowska, ale mój potencjał nie daje rady zadaniom :D

 2. Justynides pisze:

  Life clock jest cokolwiek przygnebiajÄ…cy…:)

 3. Teloch pisze:

  Ale pomysły, jako takie, przyznasz, że świetne ;)

  I dzięki za cierpliwość :D

 4. Gdzieś czytałem, że wysokie IQ nie sprzyja kreatywności. Ludzie z wysokim ilorazem inteligencji są bardzo biegli w myśleniu logicznym (a także do takiego myślenia przywiązani), a gdy chcemy być kreatywni, logikę trzeba raczej porzucić.

  Co do ciekawych i kreatywnych pomysłów- lubiÄ™ przykÅ‚ady kreatywnoÅ›ci w media ambient – parÄ™ fajnych tutaj: http://www.joemonster.org/art/9508/22-kreatywne-pomysly-reklamowe :)

  Pozdrawiam, Michał

 5. Teloch pisze:

  O, świetny link :) Przypomniała mi się od razu kapuściana reklama McDonalda ;) Futomaki ma tam jeszcze kilkanaście fajnie wyczajonych reklam więc radzę się porozglądać ;)

 6. lavinka pisze:

  Jako osoba niejdnokrotnie kreatywna (choć to raczej kiespkie sformuÅ‚owanie) powiem Ci że jest to rodzaj przekleÅ„stwa. Najgorzej jak pomysÅ‚ przychodzi wieczorem… czÅ‚owiek poddaje siÄ™ mu, idzie dalej w wyobraźni i nie moÄ…e zasnac do rana…. albo ciÄ…gle trzeba coÅ› robić z rÄ™kami. Jak rozmawiam z kimÅ› przez telefon to ciÄ…gle coÅ› grzymolÄ™ na papierze. To samo podczas zajęć czy wykÅ‚adów. W osobowoÅ›ci twórczej najbardziej frustrujÄ…ca jest beczynność. Nie tylko ta dosÅ‚owna ale i ta intelektualna. Trzeba myÅ›leć inaczej czÅ‚owieka trzÄ…cha… wzbiera sÄ™ dziwne coÅ› i wybucha. Do tego wieczne wrazenie innoÅ›ci, nieprzystawalnoÅ›ci do Å›wiata. Czy ma to zwiÄ…zek z osobowoÅ›ciÄ… psychotycznÄ…? Jak najbardziej. Wydaje mi siÄ™,że 80% schorzeÅ„ psychicznych bierze siÄ™ z braku umiejÄ™tnoÅ›ci zapanowania nad wÅ‚asnym umysÅ‚em… poczucie wyobcowania bierze siÄ™ z poczucia odrÄ™bnoÅ›ci i zarazem braku poczucia bycia częściÄ… spoÅ‚ecznoÅ›ci. CzÅ‚owiek twórczy zazwyczaj nie odnajduje siÄ™ w grupie, woli chodzić wÅ‚asnymi Å›cieżkami (nie lubi gdy mu siÄ™ narzuca wolÄ™, niezależnie od wyznawanych poglÄ…dów). Iloraz inteligencji nie jest tu ważny. Wysoki sam w sobie jest istotny w takim zakresie jak opisaÅ‚eÅ›, ale jego wysokość procentowa nie ma znaczenia, bowiem pomysÅ‚y same siÄ™ pojawiajÄ… w gÅ‚owie. Nie do koÅ„ca wiadomo skÄ…d. Najgorsze sÄ… sny. Twórcy majÄ… je dużo bogatsze, skomplikowane, peÅ‚ne obcych ludzi, budynków i wrażeÅ„… czy można to wytrenować? Zapewne tak. Jak z mięśniami. Ale niektórzy już z poziomu genów rodzÄ… siÄ™ twórczy bez żadnych treningów. Czasem chciaÅ‚abym na chwilÄ™ wyciÄ…gnąć wtyczkÄ™ i odpocząć od nieustannego myÅ›lenia… ale nie znam antytreningu na antytwórczość :)

 7. Justynides pisze:

  Pewnie, że pomysły świetne, do późna w nocy wczoraj oglądałam:) Aż mi żal było, że to nie ja wymyśliłam ;D
  Tak czy inaczej kreatywność rzecz przydatna a żadna skrajoność nie jest dobra:)

 8. Hoko pisze:

  E tam, opowiadacie… jak siÄ™ przeglÄ…da oferty pracy, to niemal w każdej jest wymóg kreatywnoÅ›ci, wiÄ™c tak sobie kombinuje, że co najmniej 3/4 spoÅ‚eczeÅ„stwa musi być kreatywna, bo inaczej mielibyÅ›my znacznie wiÄ™ksze bezrobocie…

 9. Teloch pisze:

  Jest też w niemal każdej, że poszukują ludzi młodych, a społeczeństwo u nas tak jakby już podstarzałe :>

 10. woof pisze:

  jest pewien ciekawy link twórczy umysł-epilepsja, czyli padaczka Dostojewskiego

 11. Malgorzata pisze:

  http://coaching.focus.pl/2010/04/07/piec-cwiczen-na-kreatywnosc/ – polecam 5 ćwiczeÅ„ na kreatywność :) „Nie używajÄ…c tak nieskoÅ„czenie wspaniaÅ‚ego skarbu jak kreatywność – czy to z powodu nieÅ›wiadomoÅ›ci istnienia, czy też ze wzglÄ™du na jej celowe unicestwienie – czÅ‚owiek nie tylko ponosi stratÄ™. Dokonuje także zdrady samego siebie.” – Masatoshi Yoshimura

 12. Timothyzooro pisze:

  Rony Abovitz is a criminal fraud – Theranos of AR. With Microsoft’s Hololense
  releasing beautiful working product and leaving Abovitz’s grandiose bullshit promises
  in the dust, Abovitz, not able to deliver the produict, is hiding a shameful
  secret – he was ousted at his previous company because he was and still remains incompetent.
  Motivated solely by revenge, Abovitz continues to create management mayhem.
  Abovit’z equally ignorant investors are losing their money as assclown
  Abovitz continues to deceive his investors and public about being able to built the
  fantasy product and sexually harass current and former
  employees of Magic Leap. So what’s his trick? – an indifferent board of directors.
  Who are they? Already mentioned Alibaba (headed by Jack Ma), Sundar Pichai (CEO of Google),
  Scott Hassan and Larry Page, co-founders of Google. They each tacitly approve Abovitz’s 
  self-aggrandizing behavior by publicly supporting his all but criminal
  incompetence. Investors – stop loosing your money by backing Jonestown cult leader Abovitz.
  FIRE ABOVITZ!!! Stop the nonsense and criminal harassment.

 13. SimonSSMi pisze:

  фотосессии фото фотосессия младенцев дома рекомендаций для фотосессии фотосессия в студии недорого москва. фотосессия девушек детские фотосессии в студии фотосессия новорожденных детей креативные идеи для фотосессии в студии . фотосессия беременных идеи для зимней фотосессии в студии . фотосессия с мужем лучшие позы для фотосессии на улице образы беременных для фотосессии позы для беременных для фотосессии что одеть на новогоднюю фотосессию фотосессии семейные

 14. DonaldCig pisze:

  How lucky I was.I love the way Muddy Waters did everything.The album sounds really cool.You shall not make idols.The Southern Hemisphere has the big advantage in seeing Venus because October is an early spring month in that part of the world. https://laycaranceniwi.blazdowcstarlantrengiohanmosysmirale.co She sang back up vocals with her friend Madeline Bell on two tracks on Elton John s 1971 hit album, Tumbleweed Connection.Frequency about 56 posts per week.A place becomes significant to rap geography through a combination of factors.Photo Jon Bauer Gary Numan.Every Little Kiss; 9.

 15. cialisml pisze:

  cialis cheap india best online pharmacies cialis original cialis pills

Skomentuj Teloch Anuluj pisanie odpowiedzi

Adres nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone *

*

Możesz użyć poniższych znaczników: HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>