Żryj rybę!

14-04-2009 komentarze 24

Nasza dieta ma z nami wiÄ™cej wspólnego niż myÅ›limy. Moja lepsza połówka czÄ™sto siÄ™ ze mnie Å›mieje, że kupiÅ‚bym wszystko co na etykiecie ma w skÅ‚adnikach napisane „Omega 3”. RzeczywiÅ›cie, zdarzyÅ‚o mi siÄ™ kupić już na ten przykÅ‚ad sok egzotyczny z tym kwasem. Dodatkowo, czÄ™sto przyjmujÄ™ go w formie tabletek. Åšmiechy Å›miechem, ale dlaczego tak bardzo szalejÄ™ za omegÄ…? Bo sÅ‚uży dobrze dwóm najważniejszym ludzkim organom. Dodatkowo, okazuje siÄ™, że wyleczyć może także przestÄ™pczość…

Wielonienasycone kwasy tÅ‚uszczowe ω-3, zwane po prostu omegÄ…-3 majÄ… zbawienny wpÅ‚yw na organizm. Jego oddziaÅ‚ywanie na serce dobrze streÅ›ciÅ‚ zmarÅ‚y niedawno Prof. Zbigniew Religa sÅ‚owami „Rybi tÅ‚uszcz to najlepsza profilaktyka chorób serca”. ZmniejszajÄ… krzepliwość krwi jednoczeÅ›nie obniżajÄ…c nadciÅ›nienie, obniżajÄ… poziom triacylogliceroli we krwi, chroniÄ…c przed zawaÅ‚em czy nagÅ‚Ä… Å›mierciÄ… sercowÄ…. Głównym źródÅ‚em tego niezbÄ™dnego skÅ‚adnika diety sÄ… ryby morskie zimnych wód – przede wszystkim makrele i Å‚ososie. Dzisiaj jednak nie musimy Å‚azić z wÄ™dkÄ… i wypatrywać najbardziej wartoÅ›ciowych, dziko żyjÄ…cych ryb – w każdej aptece ich esencjÄ™ można dostać w tabletkach bÄ…dź pÅ‚ynie. Ale leczenie serca i główne źródÅ‚a to nie to na czym chciaÅ‚bym siÄ™ dzisiaj skupić.

Stare powiedzenie, że jesteÅ›my tym co jemy co rusz sprawdza siÄ™ w nowych okolicznoÅ›ciach. Dzieci w tym wypadku, sÄ… tym co ich matka jadÅ‚a w czasie ciąży. Dieta bogata w czerwone miÄ™so a uboga w warzywa i, co ważne, ryby, stosowana w przypadku kobiet w stanie bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa sprawia, że urodzone dzieci majÄ… wyższe ryzyko chorób neurologicznych i psychicznych. Te badania przeprowadzone przez Child & Family Research Institute w Vancouver wyraźnie wskazujÄ…, że rozwijanie sieci fastfoodów nie wyjdzie nam na dobre. PoÅ‚Ä…czenie tego co jemy z naszym stanem mózgu jest jednak na szczęście zauważane przez coraz wiÄ™cej ludzi – stÄ…d np. akcja „ZmieÅ„ dietÄ™, zmieÅ„ umysÅ‚” prowadzona przez organizacjÄ™ Sustein w Wielkiej Brytanii. Na wyspach z resztÄ… prowadzone sÄ… bardzo ciekawe badania nad omegÄ… 3 i więźniami.

Prof. Bernard Gesch za cel wybraÅ‚ sobie wiÄ™zienie w Aylesbury. 231 więźniów podzieliÅ‚ na dwie grupy. Wszystkim badanym bardziej urozmaiciÅ‚ posiÅ‚ki, jednak jedna grupa dostawaÅ‚a dodatkowo jako suplement placebo, a druga nienasycone kwasy tÅ‚uszczowe. Strażnicy wiÄ™zienni odnotowali w „rybiej” grupie spadek zachowaÅ„ agresywnych o 37%. „Placebo team” dalej tÅ‚ukli siÄ™ w najlepsze. Wyniki potwierdza dodatkowo samo zakoÅ„czenie eksperymentu – powrócenie do starej diety skutkowaÅ‚o szybkim wróceniem do wÅ‚Ä…czenia argumentu siÅ‚y w codzienne rozmowy.

„ZÅ‚a dieta powoduje zÅ‚e zachowanie, a dobra temu zapobiega” – te sÅ‚owa inspektora wiÄ™ziennictwa Davida Ramsbothama doskonale oddajÄ… sens badaÅ„ więźniów już na rzÄ…dowe zlecenie w National Instutite on Alcohol Abuse and Alkoholism w USA. Przez trzy tygodnie grupa 80 badanych przyjmowaÅ‚a 2 gramy kwasu omega-3. Wyniki? „Nie poznajÄ™ siebie” – powiedziaÅ‚ jeden z ochotników, który zasÅ‚ynÄ…Å‚ tym, że kiedyÅ› rzuciÅ‚ siÄ™ na swojÄ… żonÄ™ z nożem tylko dlatego, że wyÅ‚Ä…czyÅ‚a mu telewizor. Inny, zaprawiony w walkach barowych jegomość z dumÄ… oÅ›wiadczyÅ‚, że od 5 roku życia nigdy nie miaÅ‚ tak dÅ‚ugiej abstynencji od agresji – caÅ‚e 3 miesiÄ…ce. Ale makrela i Å‚osoÅ› pomagajÄ… nie tylko na agresjÄ™.

Niedobór kwasów omega-3 wiąże się z niskim poziomem serotoniny w mózgu. O niej samej pisałem już parę razy, w skrócie jest to na prawdę fajny neuroprzekaźnik. Jego deficyty stwierdza się także u ludzi o skłonnościach samobójczych. Stąd pomysł leczenia depresji rybim tłuszczem. Bo pacjentów z pewnością będzie przybywać:

Ilość samobójstw rośnie z roku na rok. I nie jest to jedynie kwestia obecnego kryzysu, ale stan który utrzymuje się od kilku lat. Rocznie, na całym świecie samobójstwo popełnia około 1 milion osób (prób samobójczych jest znacznie więcej). Szacuje się, że do 2020 roku, współczynnik samobójstw wyniesie 1,5 mln rocznie. Wzrost ilości samobójstw wiąże się z rosnącą falą depresji i zwiększeniu liczby zachorowań na depresje reaktywne.
Źródło

Japonia, gdzie na jednego mieszkaÅ„ca przypada 65 kg zjedzonych ryb rocznie na depresjÄ™ choruje jedna osoba na sto. W krajach Europy zachodniej je siÄ™ pięć razy mniej ryb i dziesiÄ™ciokrotnie wiÄ™cej choruje na to skrajne obniżenie nastroju. Można te odchylenia próbować zrzucać na garb różnic kulturowych, nie wyjaÅ›niÄ… one jednak wyników badaÅ„ prof. Malcolma Peeta, który wyleczyÅ‚ za sprawÄ… bogatej w omegÄ™-3 diety trzy czwarte z 70-osobowej grupy pacjentów chorych na farmakologicznie nieuleczalnÄ… depresjÄ™. Ale Polacy nie gÄ™si – prof. Janusz Rybakowski (nazwisko to przypadek? ;)) w Klinice Psychiatrii DorosÅ‚ych UM w Poznaniu już od blisko 2 lat w leczeniu ciężkich przypadków depresji wspomaga siÄ™ kapsuÅ‚kami z rybiÄ… ambrozjÄ…. Potrzebna jest tutaj jednak dÅ‚ugotrwaÅ‚a terapia, ponieważ organizm potrzebuje dużo czasu na uzupeÅ‚nienie niedoborów omegi 3. Prof. Basanta Puri, neuropsychiatra z Imperial College London wybraÅ‚ sobie już trudniejszy cel badaÅ„ – osoby cierpiÄ…ce na chorobÄ™ Huntingtona, objawiajÄ…cÄ… siÄ™ degeneracjÄ… ukÅ‚adu nerwowego. Pół roku terapii kwasami omega 3 spowodowaÅ‚o, że na obrazach funkcjonalnego rezonansu magnetycznego widoczny byÅ‚ wyraźny przyrost szarej i biaÅ‚ej istoty mózgu. WedÅ‚ug prof. Puri to dowód na wpÅ‚yw tych kwasów na tworzenie, rozwój i regeneracjÄ™ komórek nerwowych. StÄ…d też czÄ™sto pojawiajÄ…ce siÄ™ wyniki badaÅ„ ujawniajÄ…ce korelacjÄ™ miÄ™dzy spożyciem omegi 3 a inteligencjÄ….

Otoczki mielinowe, które ochraniajÄ… i izolujÄ… aksony w dużej mierze zbudowane sÄ… z tÅ‚uszczy. Gorszej jakoÅ›ci kwasy nienasycone, np. omega-6, wydajÄ… siÄ™ być bardziej sztywne – i tÄ… swojÄ… cechÄ™ wbudowujÄ… razem z sobÄ… do osÅ‚onek w mózgu. Przez to impulsy nerwowe poruszajÄ… siÄ™ wolniej przeskakujÄ…c miÄ™dzy neuronami, ponieważ neurotransmiterom trudniej przyczepić siÄ™ do powierzchni sÄ…siadów. Takie wytÅ‚umaczenie podaje w swojej książce „Pokonać lÄ™k, stres i depresjÄ™. Bez leków i psychoanalizy” autor David Servan-Schreiber.

Ostatnio na radiowej trójce przebiegaÅ‚a debata nad jedzeniem ryb. Mówiono, że sÄ… one hodowane w strasznych warunkach, że zbierajÄ… chemikalia z wody, mogÄ… być zatrute metalami ciężkimi, mieć pasożyty… zwÅ‚aszcza w przypadku ryb tanich – np. pangi, która podobno warunki hodowlane zbliżone ma do kanalizacyjnych. Wiele z tych doniesieÅ„ to po prostu plotki. Jedynym dużym problemem może być wÅ‚aÅ›nie maÅ‚a zawartość kwasów omega-3 w takim jedzeniu. UpodabniajÄ…c jedzenie ryby do fastfoodów może i zwiÄ™kszymy jej spożycie w Polsce z żaÅ‚osnych 12 kg/rok na mieszkaÅ„ca, jednak nie bÄ™dziemy w stanie doÅ›wiadczyć ich zdrowotnych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci w peÅ‚ni. Dlatego od dzisiaj wszyscy chodzimy na sushi!

Dużo zaczerpnięte z: Jolanta Chyłkiewicz, Więcej oleju w głowie, Newsweek, 15/2008.
Inteligencja z morza

Strzałka do ikon

24 Odpowiedzi do : Żryj rybę!

 1. Świetny artykuł! Sam często sięgam po rybę dla kwasów omega 3, mimo, że za rybami nie przepadam :)

  Poza tym bardzo ciekawa rzecz, jak zawartość pewnych składników w naszym organiźmie potrafi mieć ogromny wpływ na naszą psychikę. Tym bardziej mam zamiar dbać o to, aby kwasów omega 3 i innych ważnych rzeczy nigdy mi nie brakowało :)

  pozdrawiam,
  Michał Pasterski

 2. Teloch pisze:

  Nie musisz zmuszać siÄ™ do ryby – olej lniany jest bardzo Å‚atwo dostÄ™pnym i bardzo bogatym źródÅ‚em omegi 3. Dlatego dobrÄ… opcjÄ… jest chleb z siemieniem lnianym. Tak samo jest z orzechami wÅ‚oskimi czy laskowymi.

  Jajka kur które sÄ… karmione zdrowo również sÄ… źródÅ‚em omegi 3 – a jeÅ›li siÄ™ do diety kury doda jeszcze rybi tÅ‚uszcz to już w ogóle szaleÅ„stwo.

  Minimalne ilości nienasyconych kwasów są też np. w truskawkach czy brokułach ;) więc do wyboru do koloru!

 3. Psychika pisze:

  Świetny tytuł :)
  W takim razie, Święta Wielkanocne (po których nadal mam tony jajek w lodówce) powinny działać idealnie przeciwdepresyjnie!

 4. Teloch pisze:

  Tyle, że rzadko które jajko z hodowli ekologicznej do tych lodówek przybyło. O rybich dodatkach w diecie polskie kury mogą co najwyżej pomarzyć ;)

 5. Kasiapelasia pisze:

  Aaaaaa a u mnie w domu ciÄ…gle sÄ… ryby na obiad, a ja zawsze najedzona z Maca wracam i mowie: nie sorry nie jestem gÅ‚odna…

 6. Torlin pisze:

  Telochu!
  Ja bardzo lubiÄ™ ryby, ale – może to strasznie zabrzmi – jestem przeciw tak stawianiu sprawy, jak w Twojej notce. Jeść trzeba wszystko, i ryby też. PosiÅ‚ek powinien być skompilowany z różnych produktów, powinny być i warzywa, i owoce. Wszystko jest potrzebne, tÅ‚uszcz i czerwone miÄ™so również, tylko wszystko w normie – jak najwiÄ™ksza różnorodność. A jeżeli chodzi o poprawienie akcji serce to można też trochÄ™ pobiegać. No a tabletki to już dla mnie zabrzmiaÅ‚o strasznie.
  Nie gniewaj siÄ™ za krytyczny komentarz, Ty w sumie masz racjÄ™, tylko te poszczególne elementy tej notki …

 7. Teloch pisze:

  Ależ Torlinie, ja siÄ™ caÅ‚kowicie z TobÄ… zgadzam! Dlatego np. w eksperymentach z więźniami rybÄ™ stosowano ze zróżnicowanÄ… dietÄ…, nie przeskakiwano ze skrajnoÅ›ci w skrajność. KÅ‚opot w tym, że taka promocja ryby może jej przynieść tylko plusy – przynajmniej w Polsce, europie zachodniej czy USA, gdzie zamiast spożywać kwasy nienasycone omega 3 w stosunku 1:1, 1:2 do kwasów Omega 6, obecnych w oleju roÅ›linnym czy margarynie, spożywa siÄ™ je w stosunku 1:20, 1:30! Nie mówiÄ™, że trzeba zacząć jeść tylko rybÄ™, ale trzeba zacząć w ogóle jÄ… jeść ;)

 8. Ithi pisze:

  100% prawdy! u mnie w domu wcinamy rybę ile wlezie, nie dość że zdrowe to jeszcze dobre :D właściwie to jedyne tolerowane przeze mnie mięso, no jeszcze okazyjnie jakiś ptak, ale ryba ogólnie rządzi.
  btw, nie zgadzam siÄ™ że czerwone miÄ™so jest niezbÄ™dne do zdrowia – wrÄ™cz przeciwnie, ludzie spożywajÄ…cy dużo miÄ™ska częściej zapadajÄ… na raka. to samo z wÄ™dlinami. czyli ryba spoko, ale wÄ™dzona już nie bardzo, chociaż też pyszna.
  jak ktoś ryb nie lubi, tudzież jest weganinem/wegetarianinem, polecam combo olej lniany + rozdukane awokado + sos sojowy i taką papkę sobie zapodać na chlebek razowy. niebo w buźce.
  Teloszku, mam już do Ciebie link na blogu :) pozdro!

 9. MuKuL pisze:

  JeÅ›li chodzi o jajka i ryby. Cóż te, które wymieniÅ‚eÅ› sÄ… dość tÅ‚uste – makrela 15,5g, Å‚osoÅ› 20g, jajko 12g tÅ‚uszczu (w 100g produktu). Przy czym te ostatnie zawiera olbrzymiÄ… wartość cholesterolu w żółtku. O orzechach nie bÄ™dÄ™ nawet nic mówiÅ‚ bo to dosÅ‚ownie bomby kaloryczne (600-700 kcal w 100g).

  Zaleca się przy tym spożywanie tych produktów nie częściej niż 3-4 razy w tygodniu w dawkach w miarę racjonalnych.

  Dlatego osobiście polecam (jeśli komuś zależy), żeby wspomagać się (nie zastępować jednak całkowicie) tabletkami np. oleju z wątroby rekina (tran).

  Poza tym fajny artykuÅ‚ :) OczywiÅ›cie Omega-3 to nie jedyny „żywiciel” mózgu, o którym trzeba pamiÄ™tać.

 10. Ithi pisze:

  jest różnica między tłuszczem a tłuszczem. ja wolę zjeść pół makreli i nawcinać się orzechów zamiast iść do makdonalda na hamburgera, frytki i colę :> tłuszcz jest czlowiekowi potrzebny, bo w nim rozpuszcza się wiele witamin. te najtłustsze ryby są właśnie najzdrowsze.
  każdy naturalny produkt jest lepszy niż jakakolwiek tabletka.

 11. MuKuL pisze:

  Zgadzam się, ale trzeba się liczyć z tym, że nadmiar tłuszczu i co za tym idzie kalorii to toś co, gdy nie będzie spalone to będzie się osiadać w tkankach tłuszczowych. Dlatego powiedziałem, żeby z tym nie przesadzać (zresztą to zdanie wyciągnięte jest z opinii dietetyków), bo to, że akurat zawiera Omega-3 to jeszcze nie powód by się codziennie tym opychać.

  Torlin napisał wyżej, że dieta to nie tylko ryby etc. To też inne warzywa, owoce, wyroby nabiałowe, które już Omega-3 raczej za wiele lub w cale nie posiadają. Dlatego zaznaczyłem, że jeśli zależy nam na dobrym stałym poziomie tego kwasu wielonienasyconego to powinniśmy się wspomagać tabletkami z tym środkiem (co oczywiście nie znaczy, że mamy nimi zastąpić normalną żywność!).

 12. Ithi pisze:

  ja też nie twierdzÄ™ że powinno siÄ™ „opychać” rybami. wystarczy je traktować jak każde normalne miÄ™so – raz dziennie wystarczy. ile ludzi codziennie kilka razy je miÄ™so – boczek do jajecznicy, kanapki z szynkÄ… na drugie Å›niadanie, kotlecik do obiadu… Ty za to próbujesz powiedzieć, że nie powinno siÄ™ jeść za dużo ryb, które majÄ… omega-3, ale za to powinno siÄ™ jeść resztÄ™ rzeczy i wspomagać tabletkami? :D to już lepiej jeść ryby. a jak nie, to używać oleju lnianego albo oleju z pestek winogron, byle tÅ‚oczonego na zimno :>

 13. Pingback: kulturystyka.pl : Blog Archive : Omega3 - Mózg

 14. Pingback: Sport, fitness dieta, kulturystyka » Blog Archive » Omega3 - Mózg

 15. Asia pisze:

  hm, zapewne dużo racji w tym, że omega-3 zdrowe sÄ…, ale tabletki jakoÅ› mnie nie przekonujÄ……za dużo we współczesnym Å›wiecie chce siÄ™ rozwiÄ…zywać Å‚ykajÄ…c tabletki, zamiast dbać o zbalansowanÄ… dietÄ™ i zdrowy tryb życia. bez tego i garÅ›cie tabletek niewiele dadzÄ….
  pozdrawiam :)

 16. Eno pisze:

  Mam pytanie ile się powinno jeść (łykać) tej omegi-3 w przeliczeniu np na kg masy ciała.
  Czy porcja dzienna 4g tłuszczu rybiego (1200mg EPA, 800mg DHA) wystarczy?

 17. Teloch pisze:

  Z ulotki rybiego tłuszczu:
  Dawkowanie:
  2 kapsułki 1-3 razy dziennie podczas posiłku. Nie przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.

  Skład:
  Koncentrat oleju rybiego, witamina E (d-a-tokopherol), żelatyna, gliceryna, woda
  100 kapsułek (1 kapsułka zawiera 1000 mg koncentratu oleju rybiego (Fish Oil Concentrate), o zawartości 18% EPA i 12% RDA)

  Ale żeby optymalnie obliczyć sobie dzienną dawkę trzeba by było też znać ilość spożywanych kwasów omega-6 ;)

 18. MuKuL pisze:

  @Eno: z tego co wyczytałem, dzienne zapotrzebowanie na kwasy Omega-3 wynosi 1-1,5 grama. Z tym, że należy pamiętać, że stosunek omega-6 do omega-3 powinien wynosić 5:1.

  Omega-6 spożywamy przeważnie w postaci tłuszczy roślinnych, ale i w mięsie znajdziemy pokłady tych cennych tłuszczy. Aby zapobiec niedoborom kwasów tłuszczowych omega, zaleca się spożywanie 2,5% energii w postaci omega-6 oraz 0,5% w postaci omega-3. Przyjmując dzienne zapotrzebowanie energii na poziomie 2200kcal odpowiada to 6 g omega-6 i 1,2 g omega-3. Wbrew pozorom nie jest to wcale dużo. Problemu nie powinno sprawiać dostarczanie omega-6, jednak w przypadku omega-3, zdecydowanie rzadziej spożywamy produkty zawierające te wartościowe kwasy tłuszczowe. Spożywajmy zatem co najmniej 1 do 2 potraw rybnych tygodniowo, aby pokryć zapotrzebowanie w kwasy tłuszczowe omega-3.

  Ryba/100 g jadalnej części (zawartość Omega-3):
  Åšledź —— 2.040 mg
  TuÅ„czyk — 1.380 mg
  ŁosoÅ› —— 750 mg
  Makrela —- 630 mg
  WÄ™gorz —- 260 mg
  Karp ——- 190 mg
  Halibut —– 140 mg
  PÅ‚oć ——– 140 mg
  Mintaj —— 90 mg

  Źródło: http://www.apetyt-na-zdrowie.pl/omega3/
  + http://www.eufic.org/article/pl/4/9/artid/65/

  ZakÅ‚adam, że makrela waży mniej wiÄ™cej 400-1000g, przy czym spożywamy jej 80% części jadalnej czyli (w najlepszym wypadku) 800g. Dziennie daje to (zgodnie z powyższym przelicznikiem) 630×8 = 5040 mg (czyli 5,4g – to grubo ponad normÄ™). ZakÅ‚adajÄ…c, że jemy normalnÄ… makrelÄ™ 500g (400g jadalnej części) to wartość Omega-3 bÄ™dzie wynosić 630×4 = 2520g (2,5g – to też ponad normÄ™). Tak wiÄ™c jedna makrela dziennie w zupeÅ‚noÅ›ci wystarcza. ALE! To też 15,5g x 4 tÅ‚uszczu.

  Nie wiem dokładnie ile waży śledź, ale rozpatrzę przypadek w którym zjemy go 0,5 kg. Daje to nam 10g Omega-3. Właściwie jeśli chodzi o śledzia to można go zjeść w zasadzie 100g i będzie optymalnie :)

  JeÅ›li chodzi o jajka…

  Jajka są także bogatym zródłem tłuszczów. Jedno sredniej wielkości jajko zawiera:
  37 mg kwasów tłuszczowych omega-3,
  574 mg kwasów tłuszczowych omega-6.

  Źródło: http://www.sportowiec.org/kontrowersyjne-jaja-drobiowe/

  Tak więc raczej są one tylko dodatkiem niżeli prawidłowym źródłem kwasu Omega-3.

  Tyle ode mnie :)

 19. MuKuL pisze:

  Aha i jeszcze chciałem dodać zajedobry link zagranicznej strony:
  http://www.nutritiondata.com/

  Wpisujemy np. śledź (ang. herring):
  http://www.nutritiondata.com/foods-Herring000000000000000000000.html

  i do wyboru sposób w jaki chcemy zobaczyć wartości odżywcze poszczególnie przygotowanych śledzi. Omega-3 i 6 również brane pod uwagę po kliknięciu w wybrany link.

 20. prof. dr. hab Dietetycki pisze:

  gÅ‚upota…. nie ma szansy pozyskania kwasu eikozapantaenowego po obróbce termicznej, a mówiÄ…c o rybach mamy na myÅ›li wÅ‚aÅ›nie EPA, caÅ‚kowita konwersja tego kwasu zachodzi w temperaturze 70 stopni Celsjusza, częściowa zachodzi w temperaturze pokojowej

 21. Pingback: WpÅ‚yw Omega3 na mózg « Psychologicznie

 22. Pingback: Ryzyko depresji mniejsze przy diecie śródziemnomorskiej - Psychosfera

 23. ccat pisze:

  Kwas omega-3 się rozpada bardzo bardzo łatwo, więcej podgrzewanie ryby nawet parę minut w temperaturze 100-200 stopniu już wszystko niweczy.

  Polecam olej lnianiny.

  Do tego, nie wierzcie we wszytko, nnkt są bardzo zdrowe jednak to nie jest remedium na wszystko i potrafią w większej ilości bardzo zaszkodzić.

 24. Pingback: Nie chcesz chorować na Parkinsona? Jedz jagody! - Psychosfera

Skomentuj prof. dr. hab Dietetycki Anuluj pisanie odpowiedzi

Adres nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone *

*

Możesz użyć poniższych znaczników: HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>