O stronie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sagittis, erat nec malesuada pellentesque, nulla lacus gravida velit, sed imperdiet justo nisi at odio. Donec commodo egestas consequat. Proin placerat leo sed massa semper non molestie lorem dapibus.

Read More »

Latest News

 • Dni mózgu w TrójmieÅ›cie

  06-03-2013
  Dni mózgu w Trójmieście

  Garść nowych informacji dla neurofilów z Pomorza. Przed Wami jeszcze gorÄ…ca informacja prasowa. W dniach 14 – 16 marca 2013 r. odbÄ™dzie siÄ™ III edycja trójmiejskich obchodów Åšwiatowego Tygodnia Mózgu. Wydarzenie odbÄ™dzie siÄ™ na Wydziale Biologii Uniwersytetu GdaÅ„skiego (14 i 15 marca – czwartek i piÄ…tek) oraz w Szkole Wyższej…

 • Dni Mózgu 2013

  04-03-2013 komentarzy 7
  Dzień Mózgu 2013

  Co roku w marcu przez tydzieÅ„ czasu mózgi na caÅ‚ym Å›wiecie prezentujÄ… dziwnÄ… aktywność. PracujÄ… jak gdyby nigdy nic, lecz wszystkie neurony noszÄ… odÅ›wiÄ™tne krawaty i tweedowe marynarki, a miÄ™dzy synapsami prócz neuroprzekaźników przemieszczajÄ… siÄ™ gratulacje i najlepsze życzenia. Nic dziwnego, skoro ten wÅ‚aÅ›nie okres nazywany jest MiÄ™dzynarodowym tygodniem Mózgu….

 • Szybkie halucynacje na walentynki

  14-02-2013 komentarzy 9
  iluzja optyczna

  Chcecie zobaczyć coś ciekawego? Obserwujcie przez dłuższy czas centralny punkt tego nagrania. Spokojnie, efekty trwają tylko kilka / kilkanaście sekund ;)

 • Konkurs komiksowy!

  29-01-2013 komentarzy 25
  Konkurs komiksowy!

  Wytężcie szare komórki, uwolnijcie skrywane pokÅ‚ady twórczych możliwoÅ›ci, bowiem rozpoczyna siÄ™ nowy konkurs Neurotyk.net! [AKTUALIZACJA: WyÅ‚onieni zwyciÄ™zcy!] Dla przypomnienia trzeba byÅ‚o wypeÅ‚nić dymkami poniższy komiks… A oto wyÅ‚onione miejsca na podium: 1 miejsce (CeWEBryci – sÅ‚awa w sieci, Psychologia wpÅ‚ywu mediów, Zestaw STABILO point 88) Pierwszy neuron: Aksoniku! Czy pamiÄ™tasz…

 • Robo Szczury z Ziemi

  15-01-2013 komentarzy 8
  Robo Szczury z Ziemi

  Jako mniejszy JÄ™drzej część wolnego czasu spÄ™dzaÅ‚em oglÄ…dajÄ…c w telewizji kreskówki. Niektóre tytuÅ‚y bardzo mi siÄ™ podobaÅ‚y, reszta nie miaÅ‚a rozwiniÄ™tej, wielowÄ…tkowej fabuÅ‚y, gÅ‚Ä™bokich postaci o skomplikowanym charakterze i rozmytych moralnie sÄ…dów, decyzji, które wpÅ‚ywaÅ‚y na misternie zarysowany ekosystem wspólnych powiÄ…zaÅ„ bohaterów bajki. ChÅ‚onÄ…c ramówkÄ™ przeznaczonÄ… dla mÅ‚odszych widzów nie…

 • Pomachaj ogonkiem

  27-12-2012 komentarze 3
  Sztuczny ogon

  PamiÄ™tacie sztuczne uszy, które pokazujÄ… osobom postronnym jaki nastrój przeżywamy w danej chwili? OmawiaÅ‚em je przy okazji ludzkich snów puszczanych na YouTube. Firma Neurowear nie spoczęła na laurach i wypuÅ›ciÅ‚a do testów kolejny ciekawy prototyp dodatkowych części czÅ‚owieczego ciaÅ‚a. Tym razem zaprezentowaÅ‚a nam ogon, który również ma reagować ruchem na…

 • Ja, cyborg

  26-12-2012 komentarze 4

  Jake Sully, główny bohater filmu Jamesa Camerona pt. Avatar, jest sparaliżowany od pasa w dół. Otrzymuje on szansÄ™ uczestniczenia w wojskowym projekcie prowadzonym na odlegÅ‚ym księżycu ukÅ‚adu Alfa Centauri. Zgodziwszy siÄ™ zwrócona zostaje mu utracona sprawność fizyczna, lecz tylko poprzez akt wcielenia siÄ™ w ciaÅ‚o obcego, rdzennego mieszkaÅ„ca. Jake, leżąc…

 • Mózgowa Å›wieczka

  25-12-2012 komentarze 3
  mozg-swieczka-02

  Ręcznie rzeźbiony, bezzapachowy mózg zatopiony w żelu. 20$ i jest Wasz ;) Źródło

 • Prosty test na psychopatÄ™

  21-12-2012 komentarzy 80
  Test na psychopatÄ™

  OczywiÅ›cie poniższe pytanie nie powinno być traktowane jako rzetelny test na wykrycie zaburzeÅ„ osobowoÅ›ci, jednak jego idea prezentuje ciekawe dylematy moralne, z jakimi musi mierzyć siÄ™, najczęściej teoretycznie, czÅ‚owiek. Philippa Foot stworzyÅ‚a pewnego czasu ciekawy eksperyment myÅ›lowy nazwany dylematem wagonika. Podstawowa wersja problemu prezentuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: Wagonik kolejki wyrwaÅ‚ siÄ™…

 • Iluzja perspektywy

  17-12-2012 1 Komentarz
  Iluzja perspektywy

  Czasami perspektywa czyni cuda z naszÄ… percepcjÄ… ;)

 • Mózg w liczbach

  16-12-2012
  Mózg w liczbach

  Dwayne Godwin to neuronaukowiec z Wake Forest University School of Medicine. Jorge Cham rysuje komiksy o perypetiach doktoryzowania siÄ™ na uczelniach wyższych. Z ich poÅ‚Ä…czonych mocy powstaÅ‚a infografika, która prezentuje ciekawostki liczbowe zwiÄ…zane z mózgiem. Dowiadujemy siÄ™ z niej, że… Powierzchnia kory mózgowej po rozwiniÄ™ciu wynosi 2500 cm2, czyli tyle,…

 • Jak ważny jest uÅ›cisk dÅ‚oni?

  14-12-2012 komentarzy 8
  Uścisk dłoni

  UÅ›cisk dÅ‚oni – prosty gest, który jak siÄ™ nad tym zastanowić, wyraża bardzo dużo. Symbolizować może na ten przykÅ‚ad równość spoÅ‚ecznÄ… dwojga witajÄ…cych siÄ™ ludzi, wszak każdy z nich wykonuje tÄ… samÄ… czynność, bez żadnego caÅ‚owania po sygnetach czy biciach pokÅ‚onów. Ten rodzaj pozdrowienia jest bardzo popularny, za co ma…

 • Psychologia w Stanach

  10-12-2012
  Psychologia w USA

  KoÅ‚o Naukowe Empiria dziaÅ‚ajÄ…ce w Sopockim wydziale SzkoÅ‚y Wyższej Psychologii SpoÅ‚ecznej zorganizowaÅ‚o kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia za granicÄ…”. Tym razem dr Jacek Buczny, osobisty kolega, którego darzÄ™ dużym szacunkiem, opowie o tym jak radziÅ‚ sobie podczas pobytu w USA. Zapraszamy na kolejnÄ… część cyklu „Psychologia za granicą”, powstaÅ‚ego w…

 • TydzieÅ„ Zdrowia Psychicznego

  28-09-2012
  Tydzień zdrowia psychicznego

  Sopot wabi nie tylko plażą i klubami. Skutecznie można siÄ™ rozerwać i na wykÅ‚adach SWPS. Od 8 do 14 października odbÄ™dzie siÄ™ w Sopockim SWPS TydzieÅ„ Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji organizatorzy zaplanowali peÅ‚no wykÅ‚adów otwartych majÄ…cych na celu promocjÄ™ zdrowia psychicznego. PeÅ‚ny program jest już gotowy – możecie go…

 • Mózg Einsteina na iPadzie

  25-09-2012
  Mózg Einsteina

  Mózg Einsteina nie miaÅ‚ Å‚atwego życia po Å›mierci. 1955 roku niejaki Dr. Thomas Harvey z należytym szacunkiem dokonaÅ‚ autopsji genialnego fizyka-teoretyka. Podczas operacji usunÄ…Å‚ on mózg naukowca. NarzÄ…d zostaÅ‚ podzielony tak, by mógÅ‚ sÅ‚użyć jako obiekt badaÅ„ dla wielu ciekawskich neuroamatorów. W 2012 roku organizacja National Museum of Health +…

 • Oblicza neuronauki 2012

  11-09-2012
  oblicza neuronauki

  Mam już wiÄ™cej informacji, to spieszÄ™ siÄ™ nimi podzielić. II Ogólnopolska Konferencja Studentów i MÅ‚odych Naukowców „Oblicza Neuronauki” zbliża siÄ™ wielkimi krokami! Z oficjalnej wiadomoÅ›ci wynika co nastÄ™puje: W dniach 16-18 listopada 2012 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbÄ™dzie siÄ™ druga edycja ogólnopolskiej konferencji „Oblicza Neuronauki”. Organizatorem wydarzenia sÄ……

 • Wirtualna schizofrenia

  04-08-2012 komentarze 3
  Wirtualna schizofrenia

  Schizofrenia jest nazywana chorobÄ… królewskÄ…, ponieważ nie sposób wyliczyć na jak wiele sposobów może objawić siÄ™ u chorego zakrzywiajÄ…c jego pojmowanie rzeczywistoÅ›ci. Przez to bogactwo objawów przypadÅ‚ość jest trudna do zrozumienia a pacjenci jÄ… dotkniÄ™ci cierpiÄ… na ostracyzm w spoÅ‚eczeÅ„stwie, które siÄ™ po prostu boi. Edukowanie ludzi w tej materii…

 • Me, you, f#ck, f#ck?

  03-08-2012 komentarzy 12
  Analiza pick-up lines. Jaki jest najlepszy sposób na podryw?

  MyÅ›lÄ™, że niewielu z nas zdecydowaÅ‚oby siÄ™ na użycie tytuÅ‚owej frazy jako pierwszego zdania wypowiadanego w kierunku osoby, którÄ… jesteÅ›my romantycznie zainteresowani. Ten pick-up line okazaÅ‚ siÄ™ jednak szczęśliwy dla Ronaldo w jego podbojach mÅ‚odej kelnerki ze stanów (niektórzy twierdzÄ…, że to dopiero kolejne zdanie – „me, you, kiss” –…