Archive for the ‘ArtykuÅ‚’ Category

 • Hipno-Chajzer

    Poczucie kontroli jest bardzo ważnym aspektem ludzkiej psychiki. Co wiÄ™cej, zlokalizowanie jej wewnÄ™trznie, czyli przekonanie, że to co dzieje siÄ™ wokół nas jest od nas zależne, może pozytywnie wpÅ‚ywać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – chociażby przez zdrowsze podejÅ›cie do sytuacji stresujÄ…cych1. Kontrola jest ważna, lubimy jÄ… posiadać,…

 • Czy tatuaż siÄ™ opÅ‚aca?

  tatuaż na szyi

  KiedyÅ› trzeba byÅ‚o sobie na to zasÅ‚użyć gÅ‚owÄ… pokonanego wroga – teraz wystarczy nie bać siÄ™ panicznie igÅ‚y. Jedna wizyta w salonie i już mamy czym chwalić siÄ™ przed znajomymi, cicho liczÄ…c, że wytatuowany mem nadal bÄ™dzie Å›mieszny za 40 lat. Jak jednak dziara wpÅ‚ywa na postrzeganie nas przez innych?…

 • Lepiej nie zaczynać zwiÄ…zku od sypialni… ale czy na pewno?

  Czy powinniśmy czekać z seksem?

  Wpis goÅ›cinny Profesor antropologii Helen Fisher od ponad 30 lat interesuje siÄ™ (zawodowo :)) tym, jak doÅ›wiadczamy miÅ‚oÅ›ci i stanu zakochania. Na podstawie swoich sÅ‚ynnych badaÅ„ (osoby szczęśliwe zakochane oraz wÅ‚aÅ›nie porzucone zapraszaÅ‚a do aparatu rezonansu magnetycznego) stwierdziÅ‚a, że z uczuciem zakochania Å‚Ä…czy siÄ™ aktywizacja pierwotnych struktur mózgu. WysnuÅ‚a wiele…

 • Dni Mózgu 2013

  marzec 04, 2013 Artykuł, Mózg 7 komentarzy
  Dzień Mózgu 2013

  Co roku w marcu przez tydzieÅ„ czasu mózgi na caÅ‚ym Å›wiecie prezentujÄ… dziwnÄ… aktywność. PracujÄ… jak gdyby nigdy nic, lecz wszystkie neurony noszÄ… odÅ›wiÄ™tne krawaty i tweedowe marynarki, a miÄ™dzy synapsami prócz neuroprzekaźników przemieszczajÄ… siÄ™ gratulacje i najlepsze życzenia. Nic dziwnego, skoro ten wÅ‚aÅ›nie okres nazywany jest MiÄ™dzynarodowym tygodniem Mózgu….

 • Konkurs komiksowy!

  styczeń 29, 2013 ArtykuÅ‚, Internet 25 komentarzy
  Konkurs komiksowy!

  Wytężcie szare komórki, uwolnijcie skrywane pokÅ‚ady twórczych możliwoÅ›ci, bowiem rozpoczyna siÄ™ nowy konkurs Neurotyk.net! [AKTUALIZACJA: WyÅ‚onieni zwyciÄ™zcy!] Dla przypomnienia trzeba byÅ‚o wypeÅ‚nić dymkami poniższy komiks… A oto wyÅ‚onione miejsca na podium: 1 miejsce (CeWEBryci – sÅ‚awa w sieci, Psychologia wpÅ‚ywu mediów, Zestaw STABILO point 88) Pierwszy neuron: Aksoniku! Czy pamiÄ™tasz…

 • Robo Szczury z Ziemi

  Robo Szczury z Ziemi

  Jako mniejszy JÄ™drzej część wolnego czasu spÄ™dzaÅ‚em oglÄ…dajÄ…c w telewizji kreskówki. Niektóre tytuÅ‚y bardzo mi siÄ™ podobaÅ‚y, reszta nie miaÅ‚a rozwiniÄ™tej, wielowÄ…tkowej fabuÅ‚y, gÅ‚Ä™bokich postaci o skomplikowanym charakterze i rozmytych moralnie sÄ…dów, decyzji, które wpÅ‚ywaÅ‚y na misternie zarysowany ekosystem wspólnych powiÄ…zaÅ„ bohaterów bajki. ChÅ‚onÄ…c ramówkÄ™ przeznaczonÄ… dla mÅ‚odszych widzów nie…

 • Ja, cyborg

  Jake Sully, główny bohater filmu Jamesa Camerona pt. Avatar, jest sparaliżowany od pasa w dół. Otrzymuje on szansÄ™ uczestniczenia w wojskowym projekcie prowadzonym na odlegÅ‚ym księżycu ukÅ‚adu Alfa Centauri. Zgodziwszy siÄ™ zwrócona zostaje mu utracona sprawność fizyczna, lecz tylko poprzez akt wcielenia siÄ™ w ciaÅ‚o obcego, rdzennego mieszkaÅ„ca. Jake, leżąc…

 • Me, you, f#ck, f#ck?

  sierpień 03, 2012 ArtykuÅ‚, Psychologia 12 komentarzy
  Analiza pick-up lines. Jaki jest najlepszy sposób na podryw?

  MyÅ›lÄ™, że niewielu z nas zdecydowaÅ‚oby siÄ™ na użycie tytuÅ‚owej frazy jako pierwszego zdania wypowiadanego w kierunku osoby, którÄ… jesteÅ›my romantycznie zainteresowani. Ten pick-up line okazaÅ‚ siÄ™ jednak szczęśliwy dla Ronaldo w jego podbojach mÅ‚odej kelnerki ze stanów (niektórzy twierdzÄ…, że to dopiero kolejne zdanie – „me, you, kiss” –…

 • Dlaczego kobiety siÄ™ malujÄ…?

  Dlaczego kobiety siÄ™ malujÄ…?

  Gdy ktoÅ› mówi Ci, że „masz w sobie to coś”, jak zapewne przypuszczasz po lekturze poprzednich wpisów, ma na myÅ›li Twój ukÅ‚ad odpornoÅ›ciowy. Chociaż ludzie nie przywykli komplementować bliskich w kategorii „zwalczanie drobnoustrojów”, to wÅ‚aÅ›nie ta ludzka cecha jest jednÄ… z bardziej pożądanych i atrakcyjnych. Waleczne, niczym umazany niebieskÄ… farbÄ……

 • Dlaczego nie warto siÄ™ wyróżniać?

  Dlaczego warto być średniakiem?

  Druga poÅ‚owa XIX wieku. Sir Francis Galton zamyka z trzaskiem drzwi do swojego laboratorium. Ostatnie krople deszczu spÅ‚ywajÄ… po pelerynie naukowca. Policja już niedÅ‚ugo przyjmie z ochotÄ… wymyÅ›lonÄ… przez niego metodÄ™ identyfikacji więźniów na podstawie odcisków palców – lecz to nie pora na odpoczynek. Drążony ciekawoÅ›ciÄ… podróżnik obmyÅ›la szaleÅ„cze idee….

 • Dlaczego po pijaku Å›pimy z kim popadnie?

  Dlaczego po pijaku śpimy z kim popadnie?

  SzukajÄ…c wymarzonej drugiej połówki realizujemy pogoÅ„ za dobrymi genami. To one, w poÅ‚Ä…czeniu z naszymi wÅ‚asnymi, pozwolÄ… stworzyć coÅ› wyjÄ…tkowego – przedÅ‚użenie wÅ‚asnej historii. Dlatego też oceniajÄ…c czyjÅ› potencjaÅ‚ jako partnera (czyli, poniekÄ…d jego atrakcyjność) musimy baczyć na oznaki, Å›wiadczÄ…ce o jakoÅ›ci jego genotypu. Jest to dość proste, ponieważ nasz…

 • Z czym jest nam do twarzy?

  kwiecień 27, 2012 ArtykuÅ‚, Psychologia 10 komentarzy
  Scarlett Johansson

  „Nie potrzebowaliÅ›my dialogu. MieliÅ›my twarze.” – tym zdaniem sÅ‚ynna Gloria Swanson okreÅ›liÅ‚a charakter swojej kariery na srebrnym ekranie. Co prawda trudno oczekiwać od niej innej deklaracji, bowiem byÅ‚a gwiazdÄ… kina niemego. Aktorka sÅ‚usznie zauważyÅ‚a jednak jak olbrzymiÄ… i ważnÄ… rolÄ™ peÅ‚ni nasza fizjonomia. Twarz jest oÅ›rodkiem 4 z piÄ™ciu zmysłów…

 • Greed is good?

  W dzisiejszym Å›wiecie kumulowanie dóbr materialnych ma coraz wiÄ™ksze znaczenie. Wolnorynkowa gospodarka pozwala na wzglÄ™dnie swobodny przepÅ‚yw pieniÄ™dzy, które finansujÄ…c trwaÅ‚e pomniki bogactwa mogÄ… dać czÅ‚owiekowi namiastkÄ™ nieÅ›miertelnoÅ›ci, nawet jeÅ›li ta liczona jest w dolarach, nie latach. Na naszych oczach chciwość, ze zÅ‚ego nawyku, staje siÄ™ cenionÄ… u ludzi cechÄ…….

 • OMG! Książki za darmo!

  Książki psychologiczne do wygrania! Losowanie siÄ™ zakoÅ„czyÅ‚o! Losowane byÅ‚y osoby z grupy 108 adresów e-mail. Szczęśliwe numerki, które wygenerowaÅ‚ pseudolosowo skrypt, to 21, 28 oraz 76. Zgodnie z nimi wygranymi zostali… Przeciw terapii – bnarozni@[…] Sens życia i umierania – ewelin1984@[…] Poczucie sensu życia – najwyzszaprawda@[…] GratulujÄ™! :) DziÄ™ki uprzejmoÅ›ci…

 • Już JEDEN wypalony skrÄ™t może powodować schizofreniÄ™ [SZOK!]

  Schizofrenia ze skręta

  Å»aden rodzic nie może już spać spokojnie. Nowotwór zÅ‚oÅ›liwy toczy nasze spoÅ‚eczeÅ„stwo, a imiÄ™ jego – marihuana. Zgubny jej wpÅ‚yw na naszÄ… latoroÅ›l jest oczywisty i znaczÄ…cy, wie o tym każdy! Nawet naukowcy dostarczajÄ… ku temu dowodów. Daily Mail, szanowany i popularny serwis informacyjny obwieszcza bowiem, że oto nawet jeden…