Archive for the ‘ArtykuÅ‚’ Category

 • Rosyjskie plakaty ze szpitala psychiatrycznego

  styczeń 30, 2011 ArtykuÅ‚ 11 komentarzy
  rosyjskie plakaty

  ZaglÄ…dajÄ…c co jakiÅ› czas do przychodni otoczeni jesteÅ›my plakatami informacyjnymi. ZwisajÄ… z każdej Å›ciany straszÄ…c rycinami chorób, zakażeÅ„, albo co gorsza – reklamujÄ…c leki. Serwis English Russia zamieÅ›ciÅ‚ u siebie zbiór plakatów, które wisiaÅ‚y / wiszÄ… w starych szpitalach psychiatrycznych Rosji. Wszystkie pamiÄ™tajÄ… jeszcze lata komunizmu. Poznajcie pierwszÄ…, po wiedzy…

 • MDMA – Penicylina dla duszy

  MDMA - penicylina dla duszy

  Pomaga rozpadajÄ…cym siÄ™ rodzinom, leczy traumy, sprzyja psychoterapii. Jednym sÅ‚owem: 3,4-Metylenodioksymetamfetamina. Bogata historia tego Å›rodka jako elementu procesu leczenia ludzkiej duszy nie przeszkadza jednak w tym, że dzisiaj jest on głównie stosowany na dyskotekach. Mowa jest bowiem o MDMA, czyli, potocznie, ecstasy. MDMA jest syntetycznym Å›rodkiem psychoaktywnym opatentowanym już w…

 • Jak pokonać blokadÄ™ pisarskÄ… – rady dla pisarzy

  styczeń 01, 2011 ArtykuÅ‚ 14 komentarzy
  Jak pokonać blokadę pisarską

  Nie ma nic gorszego dla pisarza nad brak pomysłów. Wena, która raz po raz nie pojawia siÄ™ w drzwiach może przyprawić o ból gÅ‚owy. Ciekawy zbiór porad odnoÅ›nie blokady pisarskiej zebraÅ‚a Barbara McGarry Peters, autorka wielu artykułów przeróżnej tematyki. Kilka lat temu wena opuÅ›ciÅ‚a jÄ…, jednak kobieta, miast poddać siÄ™,…

 • Jak pokonać blokadÄ™ pisarskÄ… – rady dla studentów

  grudzień 31, 2010 ArtykuÅ‚ 8 komentarzy
  Rady dla studentów

  Prócz pisarzy i dziennikarzy osobami, które czÄ™sto zajmujÄ… siÄ™ tworzeniem tekstu sÄ… studenci. To oni produkujÄ… niezliczonÄ… ilość esejów czy prac pisemnych na zadane tematy. Nie mówiÄ…c już o pracach magisterskich. I tutaj dość irytujÄ…cÄ… sprawÄ… może być blokada pisarska. Rebecca S. Elliott i James Elliott zjawiajÄ… siÄ™ z ratunkiem…

 • Jak pokonać blokadÄ™ pisarskÄ… – rady dla freelancera

  grudzień 30, 2010 ArtykuÅ‚ 3 komentarze
  Jak pokonać blokadę pisarską

  Pusta kartka papieru, którÄ… nie sposób zapeÅ‚nić, to wyjÄ…tkowy sposób tortury dla wszystkich zajmujÄ…cych siÄ™ pisaniem tekstów. BrakujÄ…ca wena potrafi przyprawić o frustracjÄ™, zwÅ‚aszcza, jeÅ›li autor czuje na karku oddech nadchodzÄ…cych terminów ostatecznych. Emocje sÄ… duże – pewnie dlatego takiego a nie innego odzewu doczekaÅ‚ siÄ™ mój poprzedni post o…

 • WesoÅ‚a twórczość

  Wesoła twórczość

  Wiele jest ludzkich cech, które poÅ›rednio wpÅ‚ywajÄ… na nasze życie. Na pierwszy ogieÅ„ idÄ… nasze wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci charakteru, osobowość, która moderuje w sposób znaczÄ…cy czÅ‚owiecze zachowanie. NastÄ™pnie inteligencja, która znaczy każdÄ… decyzjÄ™. Gdy w wymyÅ›laniu kolejnych opcji zaczynajÄ… siÄ™ schody z odsieczÄ… przychodzi kreatywność. Czym ona jest i gdzie jÄ… można…

 • Urojenie Å›mierci

  Zespół cotarda

  Dr David Shine, lekarz rodzinny w Coventry, decyduje siÄ™ przerwać przeprowadzanÄ… operacjÄ™ na wieść o tym, że coÅ› siÄ™ dzieje z jednym z jego pacjentów, Michaelem. Sytuacja jest poważna – żona Michaela wracajÄ…c z zakupów, zastaÅ‚a go leżącego na podÅ‚odze. Mimo, że 70latek cieszyÅ‚ siÄ™ dobrym zdrowiem, jego życiowa partnerka…

 • Mentalnie poÅ‚Ä…czone

  Siostry syjamskie

  Siostry Tatiana i Krista Hogan mieszkajÄ…ce w Kanadzie to osoby niezwykÅ‚e. Pogodne, skore do zabawy, mimo, że szanse na ich przeżycie w Å‚onie matki oraz wzglÄ™dnie bezproblemowy poród byÅ‚y astronomicznie maÅ‚e. A jednak, niedawno, bo 25 października, obie obchodziÅ‚y swoje 4 urodziny. Ich życie bacznie obserwowane jest przez naukowców z…

 • Góógle IV

  listopad 02, 2010 Artykuł, Internet 14 komentarzy

  Dawno nie byÅ‚o tutaj wpisu o frazach, które ludzie wpisujÄ… do wyszukiwarki google by trafić na neurotyka. Zawsze byÅ‚o to dla mnie źródÅ‚o inspiracji, czasami trwogi, lecz i czÄ™sto Å›miechu – nie inaczej sprawa wyglÄ…da teraz, po zebraniu dość ciekawej listy tego typu słów. No wiÄ™c jak można trafić na…

 • Czy opÅ‚aca siÄ™ być blondynkÄ…?

  październik 16, 2010 ArtykuÅ‚, Eksperyment, Internet 8 komentarzy

  W idealnym spoÅ‚eczeÅ„stwie powinniÅ›my dostosowywać swoje zachowanie kierujÄ…c siÄ™ racjonalnymi wnioskami. ZÅ‚ożoność naszego Å›wiata i wrodzone lenistwo poznawcze sprawiajÄ… niestety, że nasze decyzje oparte sÄ… z reguÅ‚y na bÅ‚Ä™dnych zaÅ‚ożeniach czy stereotypach. ZnajÄ…c jednak sposób, w jaki stereotyp wpÅ‚ywa na nasze decyzje, możemy próbować wykorzystać go by osiÄ…gnąć lepsze wyniki…

 • Alkoholowa agresja

  Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych iloÅ›ciach – brzmi humorystyczne porzekadÅ‚o. Nie możemy jednak odmówić tej używce niechlubnego, bo wysokiego miejsca wÅ›ród najczÄ™stszych bezpoÅ›rednich lub poÅ›rednich przyczyn ludzkiej Å›mierci. Dodatkowo, używka ta staÅ‚a siÄ™ tak powszechna i tak wrosÅ‚a w naszÄ… kulturÄ™, że nawet strony katalogujÄ…ce kroniki…

 • Medytacja na szybko

  Treningi medytacji czy jogi powoli, ale dość stanowczo stajÄ… siÄ™ modÄ… na spÄ™dzanie wolnego czasu. I bardzo dobrze – z badaÅ„ naukowych wynika, że obie te aktywnoÅ›ci sprzyjajÄ… sprawnoÅ›ci tak fizycznej, jak i poznawczej. KÅ‚opot w tym, że np. wyraźna poprawa zdolnoÅ›ci utrzymywania atencji zostaÅ‚a zaobserwowana po 3 miesiÄ™cznym intensywnym…

 • Technokineza

  TelekinezÄ™ znajÄ… wszyscy – ot poruszanie przedmiotami siÅ‚Ä… woli. CaÅ‚kiem trudna rzecz do wykonania, jak każda wymyÅ›lona przez ludzi paranormalna zdolność. ProÅ›ciej jest zaprzÄ™gnąć myÅ›li do kierowania maszynami, czy, jak kto woli, technologiÄ…. Dlatego Aaron Saenz proponuje inne wyrażenie na tÄ… niezwykÅ‚Ä… czÅ‚owieczÄ… zdolność – TechnokinezÄ™. SiÅ‚a ta jednak nie…

 • Dżule bitwy barowej

  Nie ma gÅ‚upich pytaÅ„ – sÄ… tylko gÅ‚upie odpowiedzi. Ludzie jednak, ciekawi Å›wiata, zadajÄ… coraz wiÄ™cej nie tyle gÅ‚upich, co bardzo kreatywnych pytaÅ„. PomysÅ‚owość ta jest w przypadku prawdziwych pereÅ‚ek nagradzana przyznaniem autorom Ig Nobla. Humorystyczna wersja Nobla okrasza te eksperymenty, które najpierw Å›mieszÄ…, a później skÅ‚aniajÄ… do myÅ›lenia. No…

 • Case study: Nocna amnezja

  50 pierwszych psychologicznych randek

  Nasza pamięć zawodnÄ… jest – wie o tym każdy kto szukaÅ‚ schowanych wczeÅ›niej kluczy lub zastanawiaÅ‚ siÄ™ w autobusie czy wychodzÄ…c zamknÄ…Å‚ drzwi do domu. Wspomnienia mniej lub bardziej ulotne zapisywane sÄ… w mózgu i to w tym organie doszukujemy siÄ™ przyczyn co poważniejszych deficytów pamiÄ™ciowych. Czasami jednak badanie neurologiczne…