Archive for the ‘Eksperyment’ Category

 • Hipno-Chajzer

    Poczucie kontroli jest bardzo ważnym aspektem ludzkiej psychiki. Co wiÄ™cej, zlokalizowanie jej wewnÄ™trznie, czyli przekonanie, że to co dzieje siÄ™ wokół nas jest od nas zależne, może pozytywnie wpÅ‚ywać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne – chociażby przez zdrowsze podejÅ›cie do sytuacji stresujÄ…cych1. Kontrola jest ważna, lubimy jÄ… posiadać,…

 • Czy tatuaż siÄ™ opÅ‚aca?

  tatuaż na szyi

  KiedyÅ› trzeba byÅ‚o sobie na to zasÅ‚użyć gÅ‚owÄ… pokonanego wroga – teraz wystarczy nie bać siÄ™ panicznie igÅ‚y. Jedna wizyta w salonie i już mamy czym chwalić siÄ™ przed znajomymi, cicho liczÄ…c, że wytatuowany mem nadal bÄ™dzie Å›mieszny za 40 lat. Jak jednak dziara wpÅ‚ywa na postrzeganie nas przez innych?…

 • Ja, cyborg

  Jake Sully, główny bohater filmu Jamesa Camerona pt. Avatar, jest sparaliżowany od pasa w dół. Otrzymuje on szansÄ™ uczestniczenia w wojskowym projekcie prowadzonym na odlegÅ‚ym księżycu ukÅ‚adu Alfa Centauri. Zgodziwszy siÄ™ zwrócona zostaje mu utracona sprawność fizyczna, lecz tylko poprzez akt wcielenia siÄ™ w ciaÅ‚o obcego, rdzennego mieszkaÅ„ca. Jake, leżąc…

 • Jak ważny jest uÅ›cisk dÅ‚oni?

  Uścisk dłoni

  UÅ›cisk dÅ‚oni – prosty gest, który jak siÄ™ nad tym zastanowić, wyraża bardzo dużo. Symbolizować może na ten przykÅ‚ad równość spoÅ‚ecznÄ… dwojga witajÄ…cych siÄ™ ludzi, wszak każdy z nich wykonuje tÄ… samÄ… czynność, bez żadnego caÅ‚owania po sygnetach czy biciach pokÅ‚onów. Ten rodzaj pozdrowienia jest bardzo popularny, za co ma…

 • Dlaczego kobiety siÄ™ malujÄ…?

  Dlaczego kobiety siÄ™ malujÄ…?

  Gdy ktoÅ› mówi Ci, że „masz w sobie to coś”, jak zapewne przypuszczasz po lekturze poprzednich wpisów, ma na myÅ›li Twój ukÅ‚ad odpornoÅ›ciowy. Chociaż ludzie nie przywykli komplementować bliskich w kategorii „zwalczanie drobnoustrojów”, to wÅ‚aÅ›nie ta ludzka cecha jest jednÄ… z bardziej pożądanych i atrakcyjnych. Waleczne, niczym umazany niebieskÄ… farbÄ……

 • Zjeść swój mózg

  JeÅ›li nie przekonuje Was mózg z orzecha i twierdzicie, że nie jest on przedstawiony realistycznie, mam dla Was coÅ› nowego. Firma Inition, zajmujÄ…ca siÄ™ obróbkÄ… projektów 3D wpadÅ‚a na ciekawy pomysÅ‚. Najpierw ich pracownik, imieniem Andy Millns, zrobiÅ‚ sobie skan MRI czaszki. NastÄ™pnie, operujÄ…c otrzymanymi w ten sposób danymi, wydrukowano…

 • Dlaczego nie warto siÄ™ wyróżniać?

  Dlaczego warto być średniakiem?

  Druga poÅ‚owa XIX wieku. Sir Francis Galton zamyka z trzaskiem drzwi do swojego laboratorium. Ostatnie krople deszczu spÅ‚ywajÄ… po pelerynie naukowca. Policja już niedÅ‚ugo przyjmie z ochotÄ… wymyÅ›lonÄ… przez niego metodÄ™ identyfikacji więźniów na podstawie odcisków palców – lecz to nie pora na odpoczynek. Drążony ciekawoÅ›ciÄ… podróżnik obmyÅ›la szaleÅ„cze idee….

 • Dlaczego po pijaku Å›pimy z kim popadnie?

  Dlaczego po pijaku śpimy z kim popadnie?

  SzukajÄ…c wymarzonej drugiej połówki realizujemy pogoÅ„ za dobrymi genami. To one, w poÅ‚Ä…czeniu z naszymi wÅ‚asnymi, pozwolÄ… stworzyć coÅ› wyjÄ…tkowego – przedÅ‚użenie wÅ‚asnej historii. Dlatego też oceniajÄ…c czyjÅ› potencjaÅ‚ jako partnera (czyli, poniekÄ…d jego atrakcyjność) musimy baczyć na oznaki, Å›wiadczÄ…ce o jakoÅ›ci jego genotypu. Jest to dość proste, ponieważ nasz…

 • Greed is good?

  W dzisiejszym Å›wiecie kumulowanie dóbr materialnych ma coraz wiÄ™ksze znaczenie. Wolnorynkowa gospodarka pozwala na wzglÄ™dnie swobodny przepÅ‚yw pieniÄ™dzy, które finansujÄ…c trwaÅ‚e pomniki bogactwa mogÄ… dać czÅ‚owiekowi namiastkÄ™ nieÅ›miertelnoÅ›ci, nawet jeÅ›li ta liczona jest w dolarach, nie latach. Na naszych oczach chciwość, ze zÅ‚ego nawyku, staje siÄ™ cenionÄ… u ludzi cechÄ…….

 • Eksperyment Szymborskiej

  Wisława Szymborska

  OdeszÅ‚a od nas WisÅ‚awa Szymborska. O tym, że byÅ‚a narodowym skarbem kulturowym Å›wiadczy chociażby fakt, że dużo wiÄ™cej osób opÅ‚akuje jÄ… publicznie, niż miaÅ‚a czytelników. Mistrzyni ciepÅ‚ej ironii, jak mówiÄ… o niej przyjaciele, miaÅ‚a niebywaÅ‚y talent nie tylko do trafnej obserwacji ludzkich poczynaÅ„, lecz także uczuć, które nas okreÅ›lajÄ…. Na…

 • Filmy z mózgu

  Pamiętacie niesamowitą technikę odczytywania obrazów, które nasz mózg kiedyś oglądał, wprost z jego mapy aktywności?

 • MaÅ‚pa w czerwonym

  Otaczamy siÄ™ kolorami. Estetycznie Å‚Ä…czymy je by miÅ‚e dla oka kompozycje cieszyÅ‚y zmysÅ‚y. JesteÅ›my tym samym Å›wiadomi wpÅ‚ywu barw na nasz stan emocjonalny. Nie wiemy jednak w jak dużym stopniu obecność jakiegoÅ› koloru może wpÅ‚ynąć na nasze zachowanie, podjÄ™te decyzje, ocenÄ™ sytuacji. StojÄ…c przed szafÄ… peÅ‚nÄ… różnobarwnych ubraÅ„ możemy stać…

 • Ekonomia behawioralna

  kwiecień 11, 2011 ArtykuÅ‚, Eksperyment 4 komentarze

  Å»yjÄ…c w, bÄ…dź co bÄ…dź, kapitalistycznym Å›wiecie, nie sposób nie docenić roli pieniÄ…dza. Ten zwykÅ‚y Å›rodek pÅ‚atniczy zrobiÅ‚ przecież niebywaÅ‚Ä… karierÄ™ w kierowaniu losem ludzkoÅ›ci. Wahania gospodarki dotykajÄ… nas wszystkich – dlatego tak ważne jest poznanie wewnÄ™trznych mechanizmów zwiÄ…zanych ze zmianami rynku, dlatego staje siÄ™ on obiektem zainteresowania wielu dziedzin…

 • Podstawy NLP

  Chcesz poradzić sobie w brutalnym Å›wiecie pieniÄ…dza? Uwodzić kobiety jednym spojrzeniem? Treningi NLP sÅ‚użą pomocÄ…. Jednak poczÄ…tkowÄ… ideÄ…, przyÅ›wiecajÄ…cÄ… twórcom NLP, byÅ‚o stworzenie skutecznej metody terapii. UdaÅ‚o im siÄ™ skonstruować teoriÄ™, która spadÅ‚a na podatny grunt i obrodziÅ‚a akademiami rozwoju i szkoleniami perswazji. Czy jednak ziarno to nie byÅ‚o zatrute?…

 • Psia telepatia

  Czy Tobie też wydaje się, że pies potrafi czytać w myślach?