Archive for the ‘Mózg’ Category

 • MiÅ‚osny konkurs

  marzec 27, 2012 Internet, Mózg, News 0 Comment
  Miłosny konkurs

  MiÅ‚ość jest dość ulotnÄ… ideÄ…. Poeci wiele razy zabierali siÄ™ do pracy by zamknąć to uczucie w sÅ‚owach, lecz mnogość tego typu prób Å›wiadczy tylko o tym, że sens, chociaż przybliżony, nie zostaÅ‚ okreÅ›lony. Sam próbowaÅ‚em siÄ™ zająć tym tematem próbujÄ…c go ugryźć od strony biochemii mózgu. Tak też podchodzi…

 • DzieÅ„ Mózgu 2012 – wykÅ‚ady

  Dzień mózgu 2012

  DzieÅ„ Mózgu 2012 zostaÅ‚ w TrójmieÅ›cie zakoÅ„czony. Sale wypeÅ‚nione byÅ‚y mÅ‚odymi i piÄ™knymi ludźmi których kierowaÅ‚a tak ubóstwiana przeze mnie ciekawość. Zainteresowane mózgiem twarze można poznać w udostÄ™pnionej przez organizatorów galerii. To jednak nie wszystko – ostaÅ‚y siÄ™ bowiem i materiaÅ‚y wideo z wykÅ‚adami! Udar mózgu – istota choroby i…

 • Już JEDEN wypalony skrÄ™t może powodować schizofreniÄ™ [SZOK!]

  Schizofrenia ze skręta

  Å»aden rodzic nie może już spać spokojnie. Nowotwór zÅ‚oÅ›liwy toczy nasze spoÅ‚eczeÅ„stwo, a imiÄ™ jego – marihuana. Zgubny jej wpÅ‚yw na naszÄ… latoroÅ›l jest oczywisty i znaczÄ…cy, wie o tym każdy! Nawet naukowcy dostarczajÄ… ku temu dowodów. Daily Mail, szanowany i popularny serwis informacyjny obwieszcza bowiem, że oto nawet jeden…

 • Å»elkowy mózg

  marzec 12, 2012 Mózg, News 2 komentarze
  Żelkowy mózg

  Parę razy na tym blogu przerabialiśmy jedzeniowe motywy. Tym razem swoimi zębami możemy zanurzyć się w półkule mózgu o smaku owocowej gumy do żucia. Firma Firebox przedstawia Wam bowiem 3-kilowego żelka o kształcie tak przez nas uwielbianym. 15 funtów i możecie zawojować każdą imprezę Halloweenową. Źródło

 • DzieÅ„ mózgu 2012!

  Dzień mózgu 2012

  Mam zaszczyt ogÅ‚osić, że nasze Trójmiejskie Å›rodowisko neuromiÅ‚oÅ›ników kolejny raz zebraÅ‚o siÄ™ za organizacjÄ™ imprezy Dnia Mózgu. JeÅ›li macie czas 16 marca, to już go nie macie, bo musicie jechać na Uniwersytet GdaÅ„ski i dobrze siÄ™ bawić ;) fMRI, sny, peÅ‚no warsztatów… jest w czym przebierać! Dnia 16 marca 2012…

 • Treser ludzi

  Treser ludzi

  Moje szczury, choć to cholernie inteligentne zwierzÄ™ta, jakoÅ› nie kwapiÅ‚y siÄ™ by poznawać nowe sztuczki. Prawdopodobnie zawiniÅ‚ tutaj brak umiejÄ™tnoÅ›ci dydaktycznych – zwierzaki dość wÄ…tpliwie patrzyÅ‚y na nienaturalne zachowania, które chciaÅ‚em na nich wymusić smakoÅ‚ykami. PrzyznajÄ™, polegÅ‚em na polu tresowania. PokonaÅ‚y mnie wÅ‚asne gryzonie, jednak i tak nie miaÅ‚em co…

 • MiÅ‚oÅ›nicy kotów

  Miłośnicy kotów

  17 lutego jak Polska dÅ‚uga i szeroka sÅ‚ychać byÅ‚o szczęśliwe miaukniÄ™cia i mruczenie zadowolenia. To koty w zwiÄ…zku ze swoim dniem otrzymywaÅ‚y od wÅ‚aÅ›cicieli prezenty, najczęściej w postaci ponadprogramowego jedzenia. Zorganizowanie miÄ™dzynarodowego Å›wiÄ™ta Å›wiadczy o naszym przywiÄ…zaniu i miÅ‚oÅ›ci, jakÄ… darzymy te kapryÅ›ne zwierzaki. W imiÄ™ uczucia poÅ›wiÄ™camy swój czas…

 • Eksperyment Szymborskiej

  Wisława Szymborska

  OdeszÅ‚a od nas WisÅ‚awa Szymborska. O tym, że byÅ‚a narodowym skarbem kulturowym Å›wiadczy chociażby fakt, że dużo wiÄ™cej osób opÅ‚akuje jÄ… publicznie, niż miaÅ‚a czytelników. Mistrzyni ciepÅ‚ej ironii, jak mówiÄ… o niej przyjaciele, miaÅ‚a niebywaÅ‚y talent nie tylko do trafnej obserwacji ludzkich poczynaÅ„, lecz także uczuć, które nas okreÅ›lajÄ…. Na…

 • Tajemnicze fMRI

  Skaner fMRI

  CieszÄ™ siÄ™, że przyszÅ‚o mi żyć w tych czasach. Coraz szybciej rozwijajÄ…ce siÄ™ technologie pozwalajÄ… nam konstruować niesamowite narzÄ™dzia badawcze. Nauka nie musi opierać siÄ™ już tylko na sÅ‚ownych debatach i teoretycznych rozważaniach – zaczynamy dogÅ‚Ä™bnie rozumieć otaczajÄ…cy nas Å›wiat, w tym także naturÄ™ czÅ‚owieka. ZwiÄ™kszamy znacznie siÅ‚Ä™ „szkieÅ‚ka i…

 • Filmy z mózgu

  Pamiętacie niesamowitą technikę odczytywania obrazów, które nasz mózg kiedyś oglądał, wprost z jego mapy aktywności?

 • Sny z YouTube

  Sen z Youtube

  Fotony, wystrzelone z przeraźliwÄ… prÄ™dkoÅ›ciÄ… wprost z reakcji jÄ…drowej pobliskiej gwiazdy odbijajÄ… siÄ™ od wszystkiego, co stanie im na drodze. Część z nich, niejako przy okazji, wpada do ludzkiego oka. Mózg analizuje to, co otrzymaÅ‚ za poÅ›rednictwem wzroku i tworzy kolorowy, otaczajÄ…cy nas Å›wiat. Tak, w uproszczeniu, widzimy wszyscy. Swojego…

 • Iluzja szachownicy

  sierpień 17, 2011 Internet, Mózg, News 9 komentarzy
  iluzja szachownica

  Iluzja obrazkowa i filmowa.

 • Neuropanoramix

  Badanie przyczyn i czynników ryzyka przy uszkodzeniach mózgu to bardzo ważna sprawa. Nawet w świecie obelisków.

 • Ludzka echolokacja

  czerwiec 04, 2011 Artykuł, Mózg 11 komentarzy

  Wszyscy zbierajÄ… siÄ™ w umówionym miejscu. Rowery przygotowane, szlak wytyczony, mięśnie rozgrzane. Uczestników wyprawy czeka ciężki dzieÅ„ – trasa wiodÄ…ca przez wzniesienia jest trudna, wymagajÄ…ca, peÅ‚na przeszkód. Jest to dla nich o tyle problematyczne zadanie, że wszyscy, poczÄ…wszy od przewodnika, sÄ…… Å›lepi. Organizatorem wyprawy jest Daniel Kish, który na rowerze…

 • Oda do mózgu

  marzec 25, 2011 Internet, Mózg, News 4 komentarze

  Kawałek całkiem niezłej muzyki.