Przez żołądek do serca, przez czaszkę do mózgu

29-06-2008 komentarzy 15

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, mimo dość wyzywajÄ…cej nazwy, jest procesem caÅ‚kowicie bezinwazyjnym. InwazjÄ… można oczywiÅ›cie nazwać szybko zmieniajÄ…ce siÄ™ pola magnetyczne swoim zasiÄ™giem zmuszajÄ…ce neurony do wysiÅ‚ku, lecz caÅ‚ość zabiegu odbywa siÄ™ bezoperacyjnie. TMS, bo tak brzmi angielski skrót tej stymulacji, jest czystÄ… i dobrze zapowiadajÄ…cÄ… siÄ™ metodÄ… walki z zaburzeniami neurologicznymi. Jest też dość prosta i tania – idealne narzÄ™dzie do bawienia siÄ™ szarymi komórkami.

By nie być goÅ‚osÅ‚ownym – przykÅ‚ad zabawy oÅ›rodkiem mowy redaktora Daily Telegraph.Åšmiech Å›miechem, ale to puszczane „oczko” wyglÄ…da dość przerażajÄ…co. TMS nie pozostawia jednak trwaÅ‚ych uszkodzeÅ„ i jest dość bezpieczna. DziaÅ‚a poprzez nagÅ‚e zmiany pola magnetycznego w cewce widocznej na filmie, co powoduje, poprzez indukcjÄ™ elektromagnetycznÄ…, aktywizacjÄ™ neuronów bÄ™dÄ…cych w zasiÄ™gu strzaÅ‚u. Lecz sposób ten nie zostaÅ‚ wymyÅ›lony tylko po to, by patrzeć jak Å›miesznie ludzie próbujÄ… mówić. WczeÅ›niej wspominaÅ‚em o magnetycznym wspomaganiu pamiÄ™ci, lecz przezczaszkowa stymulacja ma na swoim koncie jeszcze lepsze osiÄ…gniÄ™cia.

Po pierwsze, stymulujÄ…c różne obszary kory możemy stworzyć dość dokÅ‚adnÄ… jej mapÄ™. Drażnienie neuronów np. w korze ruchowej powoduje depolaryzacjÄ™ tamtejszych komórek, co z kolei wiąże siÄ™ z wypuszczaniem potencjałów czynnoÅ›ciowych w stronÄ™ mięśni. GÅ‚aszczÄ…c cewkÄ… pÅ‚at potyliczny pacjent bÄ™dzie dostrzegaÅ‚ bÅ‚yski Å›wiatÅ‚a, czy też inne lekkie przewidzenia. Reszta naszego mózgu, której aktywacjÄ™ nie możemy zbadać pytajÄ…c siÄ™ ochotnika co widzi czy czuje, nie jest już tak Å‚atwa do zbadania. Gdy pobudzimy jakiÅ› rejon, a zachowanie pacjenta nie zmieni siÄ™ – mamy nie lada zagadkÄ™. Bo co dokÅ‚adnie pobudzamy, gdy objawia siÄ™ to tylko w nieÅ›wiadomoÅ›ci?

Lecz skutki wywoÅ‚ane TMS sÄ… krótkotrwaÅ‚e – sprawa wyglÄ…da inaczej, gdy zastosujemy Repetitive TMS oznaczone skrótem rTMS. Ta stymulacja różni siÄ™ od poprzedniej możliwoÅ›ciÄ… zwiÄ™kszenia intensywnoÅ›ci stymulacji i iloÅ›ci pobudzonych szlaków nerwowych poprzez zmianÄ™ czÄ™stotliwość cewki – a to już może powodować trwaÅ‚e zmiany lecznicze.

Zespół Aspergera zwany jest autyzmem inteligentnym. Objawia siÄ™ głównie upoÅ›ledzeniem funkcji spoÅ‚ecznych i emocjonalnych. Brak zdolnoÅ›ci empatii uniemożliwia chorym zrozumienie niewerbalnych komunikatów, informacji zawartych miÄ™dzy wierszami. Nie potrafiÄ… dostrzec emocji na twarzach innych, a przez trudnoÅ›ci w wyrażaniu wÅ‚asnego życia wewnÄ™trznego zdajÄ… siÄ™ być osobami skrajnie analitycznie myÅ›lÄ…cymi, chÅ‚odno kalkulujÄ…cymi odludkami. Wyobraźcie sobie jak musi siÄ™ czuć osoba która caÅ‚e życie dotkniÄ™ta byÅ‚a znamieniem zespoÅ‚u Aspergera, a dziÄ™ki rTMS zaczyna wybudzać swoje emocje. John Elder Robinson, na swoim blogu, porównuje to do przestawienia siÄ™ z widzenia dwu-wymiarowego na peÅ‚ne 3D. Z sesji na sesjÄ™ zaczÄ…Å‚ pojmować emocjonalny sens czytanych zdaÅ„, którego to sensu nie byÅ‚ wczeÅ›niej nawet Å›wiadom! Cóż za zmiana percepcji! Cóż za zmiana w pojmowaniu Å›wiata, gÅ‚Ä™bi odczuć, Å›wiadomoÅ›ci…

Przezczaszkowa stymulacja pomaga leczyć również objawy choroby dwubiegunowej, udaru mózgu, choroby Parkinsona, czy szumów usznych. Prosta migrena nie ma z nią szans:


(Nie muszę mówić, że chce takie coś na gwiazdkę? :>)

Depresja też ugina siÄ™ przed mocÄ… pola magnetycznego. Ponad 30 przeprowadzonych badaÅ„ potwierdziÅ‚o, że drażnienie polem magnetycznym o wysokiej czÄ™stotliwoÅ›ci komórek lewej grzbietowo-bocznej kory przedczoÅ‚owej leczy objawy melancholijnej choroby. Osoby poddane leczeniu zaczęły być bardziej aktywne, apatia zaczęła zanikać, polepszyÅ‚a siÄ™ koncentracja…

Ten sam rejon mózgu staÅ‚ siÄ™ obiektem badaÅ„ Erica Wassermanna z Narodowego Instytutu Chorób Neurologicznych i Udaru w stanie Maryland. Za pomocÄ… przezczaszkowej bezpoÅ›redniej stymulacji prÄ…dem elektrycznym (TCDS – transcranial direct current stimulation) udowodniÅ‚, że pobudzenie tego obszaru poprawia przyswajanie nowych słówek, a wiÄ™c pamięć krótkotrwaÅ‚Ä…, dÅ‚ugotrwaÅ‚a, koncentracjÄ™ i uwagÄ™. CaÅ‚a procedura opieraÅ‚a siÄ™ na podÅ‚Ä…czeniu delikwenta morkÄ… gÄ…bkÄ… do baterii dziewiÄ™ciowoltowej i rozpoczÄ™cia 15-minutowego seansu rażenia prÄ…dem o natężeniu 2-2,5 miliamperów. SpecjaliÅ›ci do koÅ„ca nie sÄ… zgodni co do natury samego zjawiska (innymi sÅ‚owy nie wiedzÄ… dokÅ‚adnie dlaczego to dziaÅ‚a), lecz przypuszczajÄ…, że prÄ…d czyni neurony bardziej podatne na impulsy dochodzÄ…ce od synaptycznych sÄ…siadów. TCDS jest o tyle bezpieczniejsza od TMS, że sama z sobie nie powoduje aktywacji neuronów – ona tylko pomaga w procesie naturalnego zaistnienia pobudzenia. Nie ma wiÄ™c ryzyka niekontrolowanego zapÅ‚onu sieci neuronowej i ataku padaczki. No i metoda ta jest jeszcze taÅ„sza.

Wassermann dostrzega wielkie plusy tej metody – na niedawnej neurokonferencji w Cleveland powiedziaÅ‚, że poÅ‚owa osób w tej sali mogÅ‚aby sama zbudować urzÄ…dzenie do TCDS z części przenoÅ›nego radia. Dużym pozytywem jest też możliwość selektywnego wÅ‚Ä…czania i wyÅ‚Ä…czania partii mózgu – gÄ…bka podÅ‚Ä…czona do anody zwiÄ™ksza pobudliwość poÅ‚Ä…czeÅ„ nerwowych, podczas gdy katoda charakteryzuje siÄ™ wygaszaniem korowych sygnałów. Mimo, że w badaniach klinicznych metoda ta nie bÄ™dzie tak szeroko stosowana z braku możliwoÅ›ci stymulowania gÅ‚Ä™bokich partii mózgu, to prostota wykonania na pewno sprawi, że TCDS bÄ™dzie miaÅ‚o wielu fanów wÅ›ród mniej kompetentnych mózgowych fanatyków. Tylko dlaczego caÅ‚y czas myÅ›lÄ…c o ludziach bawiÄ…cych siÄ™ tÄ… dziewiÄ™ciowoltowÄ… bateriÄ… mam w gÅ‚owie obraz rozbawionego dziecka bawiÄ…cego siÄ™ zapaÅ‚kami?

Strzałka do ikon

15 Odpowiedzi do : Przez żołądek do serca, przez czaszkę do mózgu

 1. JJThompson pisze:

  „Tylko dlaczego caÅ‚y czas myÅ›lÄ…c o ludziach bawiÄ…cych siÄ™ tÄ… dziewiÄ™ciowoltowÄ… bateriÄ… mam w gÅ‚owie obraz rozbawionego dziecka bawiÄ…cego siÄ™ zapaÅ‚kami?”

  Bezinwazyjna lobotomia?

 2. komerski pisze:

  Jak to napisaÅ‚ jakiÅ› amerykaÅ„ski klasyk: „Ten, kto powiedziaÅ‚, że pióro jest silniejsze od miecza najwyraźniej nie miaÅ‚ do czynienia z broniÄ… maszynowÄ….”

 3. Teloch pisze:

  JJThompson – już oczami wyobraźni widzÄ™ maÅ‚Ä… piwnicÄ™ w USA, zapalone oczy miÅ‚oÅ›nika Sci-fi, dwie gÄ…bki i akumulator. Kolejna nagroda Darwina? :>

 4. JJThompson pisze:

  @Teloch A ja jak oglÄ…dam ten drugi filmik widzÄ™ oczami wyobraźnie na miejscu prezenterki paniÄ… z Mango sprzedajÄ…cÄ… „Super Ekstra Stymulator marki TMS, za jedyne 500 zÅ‚, dzwoniÄ…c teraz dostaniesz dwie bateryjki gratis!”.

 5. Teloch pisze:

  :D

  Tak prawdÄ™ mówiÄ…c to siÄ™ zastanawiaÅ‚em jak te ich pasy do ćwiczenia mięśni brzucha impulsami elektrycznymi mogÄ… podziaÅ‚ać na czaszkÄ™. A co do TCDS – to tylko bateria i gÄ…bka – za 199 zÅ‚otych pójdzie ;) + gratis zestaw garnków Gulczasa ;)

 6. ???? pisze:

  Ciekaw jestem czy zanajdzie to powszechne zastosowanie. Mysle ze w medycynie tak, ale czy doczekamy sie takich urzadzen sprzedawanych w telezakupach;) Hm na poprawienie koncentracji i pamieci….byla by z tym ciekawa zabawa…..
  Ja tez to chce na gwiazdke.

 7. JJThompson pisze:

  Pewnie tak – obok elektrycznego stymulatora analnego.

 8. Hoko pisze:

  W telezakupach? W każdym kiosku to bÄ™dzie dostÄ™pne. I jeszcze ciekawsze rzeczy bÄ™dÄ……

  Przydałby się tylko jakieś szersze badania, żeby wykryć skutki uboczne :)

 9. Xinill pisze:

  Wie ktoś ile mogą utrzymywać się efekty rTMS? Nie mogę znaleźć jednolitych informacji, najczęściej przewijały się długości kilkutygodniowe.

  Co do TCDS, cholernie ciekawie to wyglÄ…da, a skombinowanie dwóch elektrod i baterii 9v nie byÅ‚oby trudnym zadaniem. Zastanawiam siÄ™ czy jest jakiÅ› sposób na wykorzystanie tego nie tylko do stymulacji danych rejonów mózgu, ale też ich, hm, wyÅ‚Ä…czenia – pamiÄ™tacie badania (przeprowadzane przez Allana Snydera) w których za pomocÄ… rTMS wyÅ‚Ä…czano ludziom lewy pÅ‚at skroniowy, co, przynajmniej niektórym, dawaÅ‚o skille a’la Raymond Babbit? :>

 10. Teloch pisze:

  Postaram siÄ™ wyszukać te informacje jak bÄ™dÄ™ miaÅ‚ chwilÄ™ czasu. Kurde, zainteresowaÅ‚eÅ› mnie tym eksperymentem Snydera – nie sÅ‚yszaÅ‚em o nim.

 11. JJThompson pisze:

  @Xinill

  „w których za pomocÄ… rTMS wyÅ‚Ä…czano ludziom lewy pÅ‚at skroniowy”

  Trwale?

 12. Teloch pisze:

  Hm, mam dostęp tylko do abstraktu tego badania:

  Oliver Sacks observed autistic twins who instantly guessed the exact number of matchsticks that had just fallen on the floor, saying in unison „111”. To test the suggestion that normal individuals have the capacity for savant numerosity, we temporarily simulated the savant condition in normal people by inhibiting the left anterior temporal lobe of twelve participants with repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). This site has been implicated in the savant condition. Ten participants improved their ability to accurately guess the number of discrete items immediately following rTMS and, of these, eight became worse at guessing as the effects of the pulses receded. The probability of as many as eight out of twelve people doing best just after rTMS and not after sham stimulation by chance alone is less than one in one thousand. (PsycINFO Database Record (c) 2007 APA, all rights reserved)(from the journal abstract)

  Innymi sÅ‚owy, u 10 z 12 osób po zahamowaniu procesów zachodzÄ…cych w lewym przednim pÅ‚acie kory skroniowej miaÅ‚a miejsce poprawa takiego „zgadywanego liczenia”. Tyle, że nie wiem jak duża byÅ‚a ta poprawa – Xinill – masz jakieÅ› dodatkowe informacje o tym?

 13. Xinill pisze:

  JJThompson: żeby naprawdę trwale wyłączyć jakąś część mózgu, trzeba by ją wyciąć, fizycznie uszkodzić w inny sposób, albo musiałaby dostać dementii, albo przykleić sobie do głowy czapkę z TMS. :)

  Teloch: tutaj masz oficjalny papierek opisujÄ…cy to badanie: http://www.centreforthemind.com/images/savantskills.pdf

  4 z 11 badanych zaprezentowaÅ‚o „change in drawing style”, 2 „enhanced proofreading ability”, 3 „altered psychological experience” – juz sie nie trudzilem tlumaczeniem tych zwrotów. Nie rozumiem czemu nie przeprowadzono testów na pamięć, liczenie i tym podobne bzdety, ale ok, ich sprawa. ;)

 14. Pingback: Razem rażeniej | Neurotyk

 15. Pingback: Tajemnicze fMRI | Neurotyk - Psychologia, neuropsychologia, mózg

Zostaw odpowiedź

Adres nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone *

*

Możesz użyć poniższych znaczników: HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>