Turbopsychoanaliza

28-03-2009 komentarzy 10

Ludzka psychika jest nad wyraz ciekawa i nie brak w historii ludzi, którzy próbowali rozwikłać jej tajniki. Ci, którzy stworzyli dość spójne teorie i możliwości terapeutyczne są nazywani prekursorami psychologii, jej ojcami. Lecz drogi rozwoju nauki, jaką powinna być psychologia, są kręte. Można uznać, że głównym inspiratorem myśli psychologicznej był Freud i to on był głównym nauczycielem nowej sztuki. Lecz uczniowie, jak to uczniowie, lubią być krnąbrni i chadzać własnymi ścieżkami. Czasami ścieżki te prowadzą do takich pomysłów jak psychoterapia na LSD.

Stanislav Grof urodziÅ‚ siÄ™ w CzechosÅ‚owacji. SwojÄ… karierÄ™ rozpoczÄ…Å‚ na studiach medycznych, na których obroniÅ‚ doktorat. Później zainteresowaÅ‚ siÄ™ klasycznÄ… psychoanalizÄ…, którÄ… jednak porzuciÅ‚ na rzecz wÅ‚asnych teorii. ZainteresowaÅ‚ go wymiar mistyczny czÅ‚owieczej natury, ciekawiÅ‚y go stany transcendentalne, odmienne stany Å›wiadomoÅ›ci. Tak też stworzyÅ‚ turbopsychoanalizÄ™ – zwyczajnÄ… psychoanalizÄ™ doprawionÄ… LSD. Narkotyk uwalniaÅ‚ pokÅ‚ady uczuć, sprawiaÅ‚, że terapia pacjenta przebiegaÅ‚a na innym niż zwykle poziomie. Grof twierdziÅ‚, że po kilku takich spotkaniach osiÄ…ga siÄ™ taki sam efekt jak po wieloletniej kuracji klasycznej. JakoÅ› znacznie nie przejmujÄ…c siÄ™ tymi raportami o zdrowotnym wpÅ‚ywie LSD na pacjentów rzÄ…d w koÅ„cu zdelegalizowaÅ‚ „Kwas”. Doktor, wraz z żonÄ…, opracowaÅ‚ wiÄ™c technikÄ™ oddychania holotropowego – systemu ćwiczeÅ„ oddechowych, które majÄ… czÅ‚owieka wprowadzić w odpowiedni do terapii stan. Lecz może niech autor Wam o tym opowie:


W dalszych badaniach kontynuowaÅ‚ ideÄ™ matryc okoÅ‚oporodowych. WedÅ‚ug tej teorii nasze wzorce sÄ… zwiÄ…zane z przeżyciem wÅ‚asnego porodu. Dlatego tak terapia z użyciem LSD jak i oddychania holotropowego miaÅ‚a sÅ‚użyć niejako narodzeniu siÄ™ od nowa. Rebirthing, bo o tym mowa, jest i dzisiaj dość popularny. Prace Grofa czyniÄ… go jednym z twórców psychologii transpersonalnej, która czerpie garÅ›ciami z filozofii kontemplacyjnej wschodu. Duża popularność tej gaÅ‚Ä™zi psychologii sprawiÅ‚a, że uznawana jest ona jako jedna z czterech siÅ‚ tej nauki o czÅ‚owieku – zaraz obok psychoanalizy, behawioryzmu i psychologii humanistycznej.

Jednak ze strony innych psychologów jego teorie nie spotkaÅ‚y siÄ™ z miÅ‚ym przyjÄ™ciem – zazwyczaj po prostu odsyÅ‚ano go z kwitkiem mówiÄ…c, że niemowlÄ™ nie ma żadnej pamiÄ™ci o swoim porodzie i tak bardzo wczesnym dzieciÅ„stwie, wiÄ™c „trauma porodu” nie może mieć wpÅ‚ywu na jego późniejsze życie. Grof odpiera ataki rzucaniem danych o korelacjach – a to takich, które mówiÄ…, że resuscytacja maluchów podczas porodu wyraźnie koreluje z iloÅ›ciÄ… ich późniejszych samobójstw, a np. badaniem Bertil Jacobson, w którym wystÄ™puje korelacja rodzaju przykrego przeżycia porodu a sposobu samobójstwa już wyroÅ›niÄ™tych mÅ‚odych ludzi. Mimo ostrej krytyki zwróciÅ‚ jednak uwagÄ™ na duchowe życie czÅ‚owieka i mistyczny wymiar jego Å›wiadomoÅ›ci.

Lecz jeÅ›li brać tÄ… terapiÄ™ poważnie, brak dowodów empirycznych jest moim zdaniem miażdżący. Leczenie Å›rodkami psychoaktywnymi, w koÅ„cu dość rozchwianych psychicznie pacjentów, uważam za kategoryczny bÅ‚Ä…d, który może wpÄ™dzić ich w jeszcze wiÄ™kszy chaos. Brak tutaj solidnych podstaw, wszystko jest oparte bardziej na domysÅ‚ach przedstawionych jako pewniki. Doceniam zainteresowania mistycyzmem i kulturÄ… wschodu, ale filozofia to nie nauka. JakoÅ› nie mógÅ‚bym poddać siÄ™ terapii u czÅ‚owieka, który twierdzi, że odpowiednio siÄ™ dostrajajÄ…c potrafilibyÅ›my dotrzeć do każdej informacji o tym co byÅ‚o, jest i bÄ™dzie we wszechÅ›wiecie. Same dane statystyczne, których Grof używa do obrony też nie mówiÄ… caÅ‚ej prawdy. Trauma porodowa może także dotyczyć matek i ojców. W ekstremalnym przypadku trudny poród koÅ„czy siÄ™ Å›mierciÄ… rodzicielki – dorastajÄ…ce dziecko musi żyć z takim brzemieniem. W mniej skrajnych przypadkach i tak to przeżycia matki mogÄ… mieć tragiczny wydźwiÄ™k na procesie wychowania.

Czy jednak trzeba rozpatrywać te sprawy statystykÄ…? W koÅ„cu to transcendentalia…

Strzałka do ikon

10 Odpowiedzi do : Turbopsychoanaliza

 1. Torlin pisze:

  Lepiej brzmi – moim zdaniem – w ten sposób: „Czasami Å›cieżki te prowadzÄ… do takich pomysłów jak psychoterapia na SLD”. :D

 2. wh1t3en pisze:

  Jeśli chodzi o „leczenie” LSD-25, to w pewnym sensie jest w miarę logiczne. Bo ludziom zdrowym, którzy co jakiś czas zjedzą sobie kwasa nic się nie dzieje na dłuższą metę, a chorym stan się zmienia (z reguły pogarsza). Do tego LSD jest bardzo mało toksyczne dla organizmu w dawkach leczniczo-rekracyjnych (nie uszkadza mózgu, układu nerwowego etc). Teoretycznie więc, za pomocą dobrej psychoterapii jest możliwość naprawienia czyjegoś umysłu. Niestety trzeba byłoby naprawdę posiadać bardzo duże umiejętności, a odpowiednia selekcja terapeutów byłaby niemożliwa, więc może lepiej, że zostawiono terapeutom tego narzędzia.

  Co do traum porodu, magii Dalekiego Wschodu i innych zabaw, to prawdopodobnie pan Stanislav Grof bawił się w samoleczenie (gdzieś czytałem, że ludzie którzy nadużywają LSD, są podatni na tego typu „prawdy”).

 3. Hoko pisze:

  Co transcendentalia?

 4. Teloch pisze:

  Tutaj użyte jako coś, czego nie można oznaczyć, zrozumieć, zbadać w sposób naukowy. Coś kojarzone z rozmytą ogólnikowością, nad którą można toczyć dysputy, ale tylko filozoficzne. Źle rozumiem?

 5. Hoko pisze:

  No, trochÄ™ specyficznie. SÄ… to pojÄ™cia ogólne, ale w nauce takich nie brakuje, wiÄ™c nie to jest odróżnikiem. W ogóle kwestia transcendentaliów jest dość zagmatwana – nawet bez statystyki ;)

 6. Teloch pisze:

  A no masz racjÄ™, że wszÄ™dzie ogólników peÅ‚no – tak jak badanie wielkoÅ›ci pamiÄ™ci krótkotrwaÅ‚ej miarÄ… „kÄ™sów” informacji które ona mieÅ›ci. No ale nauka ma siÄ™ od czegoÅ› takiego odcinać na drodze eksperymentów i obiektywnoÅ›ci, a nie brać LSD i siÄ™ zapowietrzać. OczywiÅ›cie przesadzam, ale sens zachowany :>

 7. MuKuL pisze:

  Bardziej przypomina mi współczesnego szamana niżeli psychologa. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że mieszka w tipi albo czymś podobnym do architektury bliskiego wschodu :>

 8. MJ pisze:

  Do osób sceptycznych: Polecam poczytać trochÄ™ i zażyć osobiÅ›cie LSD (w odpowiedniej iloÅ›ci, gdyż niestety dzisiejsze kartoniki sÄ… z reguÅ‚y dramatycznie sÅ‚abe), wtedy zrozumiecie lepiej o czym prof. Grof mówi. Warto też również przeczytać jakÄ…kolwiek z jego książek, przekonacie siÄ™ wtedy, że jest to czÅ‚owiek o bardzo szerokich horyzontach, a przeprowadzane przez niego eksperymenty i interpretujÄ…ce je hipotezy, chociaż osadzone w sferze transpersonalnej, majÄ… charakter strikte naukowy. OsobiÅ›cie jestem przekonany, że we wzglÄ™dnie bliskiej przyszÅ‚oÅ›ci, zagadnienia powyższe zostanÄ… w naukowy sposób znacznie przybliżone. Nowoczesna fizyka na poziomie mikro i makro kwestionuje ciÄ…gÅ‚ość czasu i 3-wymiarowość przestrzeni, niestety inne nauki wciąż opierajÄ… swoje zaÅ‚ożenia na paradygmacie kartezjaÅ„sko-newtonowskim, stÄ…d ostracyzm Å›rodowiska wobec wyników badaÅ„ Grofa. Ciekawe, ze fizycy sÄ… dużo bardziej przychylni jego tezÄ… niż koledzy po fachu – psychiatrzy i psychologowie. Sam doÅ›wiadczyÅ‚em w trakcie dopiero dwóch sesji z LSD nie wyborażalnego dla mnie wczeÅ›niej poziomu empatii, której autentyczność zweryfikowaÅ‚em. NastÄ™pne eksperymenty przeprowadzać bÄ™dÄ™ na wiÄ™kszych dawkach. Niestety problem z przedstawieniem niezbitych dowodów jest taki, że w tej materii, zawsze można podważyć wszystko, twierdzÄ…c, że uczestnicy eksperymentów kÅ‚amiÄ…. Å»eby uzyskać niezbity naukowy dowód należaÅ‚o by w jakiÅ› sposób zarejestrować caÅ‚e życie uczestnika sesji i dopiero wtedy można by jednoznacznie stwierdzić, czy przytaczane przez niego zdarzenia, które majÄ… potwierdzenie historyczne, nie pochodzÄ… z zasobów jego pamiÄ™ci. LSD, już w maÅ‚ych dawkach i bez wsparcia psychoterapeuty, może przynieść eksperymentujÄ…cemu wglÄ…d w strukturÄ™ wÅ‚asnej psychiki, co pozwala na zrozumienie zachodzÄ…cych w niej procesów i analogicznie do tradycyjnej psychoanalizy przynieść pozytywne efekty – sprawdziÅ‚em na sobie. Tak na marginesie, to wielu top naukowców (o artystach nawet nie wspominam), wÅ›ród których znajdujÄ… siÄ™ laureaci nagrody Nobla, przyznaje, że ich odkrycia zawdziÄ™czane sÄ… sesjom z LSD. Do „wh1t3en” – mógÅ‚byÅ› przytoczyć wyniki badaÅ„ wg których kwas szkodzi „chorym”? Sprecyzować jakie odchylenia rozumiesz przez sÅ‚owo „chorym”. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam

 9. Pingback: LSD w walce z alkoholizmem | Neurotyk

 10. Pingback: MDMA - Penicylina dla duszy | Neurotyk - Psychologia, neuropsychologia, mózg

Zostaw odpowiedź

Adres nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone *

*

Możesz użyć poniższych znaczników: HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>