Case study #2: Pedofil mimo woli

06-12-2009 komentarze 2

W wieku 19 lat przeżyÅ‚ déjà vu. Niby normalne zjawisko, ale ostatnio coÅ› czÄ™sto mu siÄ™ zdarzaÅ‚o. Zaniepokojony obserwowaÅ‚ wzrastajÄ…cÄ… czÄ™stotliwość tego doÅ›wiadczenia. Lecz nie tylko ilość ataków siÄ™ zwiÄ™kszaÅ‚a – także ich siÅ‚a. Do przeżywanych po dwadzieÅ›cia razy na dzieÅ„ déjà vu doszÅ‚y szarpiÄ…ce bóle w klatce piersiowej czy poczucie braku powietrza. Lecz to byÅ‚ tylko poczÄ…tek kÅ‚opotów. Pacjent nie miaÅ‚ pojÄ™cia, że ta udrÄ™ka finaÅ‚ swój bÄ™dzie miaÅ‚a w sÄ…dzie, gdzie prokurator zażąda dla niego 20 lat pozbawienia wolnoÅ›ci.

Ataki te, okraszone jeszcze halucynacjami słuchowymi, zostały zdiagnozowane jako padaczka skroniowa, a dokładniej padaczka przyśrodkowej części prawego płata skroniowego. Leki nie pomagały, a stan się pogarszał. W wieku 33 lat chory zgodził się więc na operację. Neurochirurdzy wycieli mu część mózgu, która była źródłem ataków. Usunięte tkanki dodatkowo poddano analizie. Testy wykryły guz mózgu, glejaka (ganglioglioma). Niestety, mimo tego, że operacja wydawała się być udana, po kilku miesiącach ataki wróciły. I to o jeszcze większej sile. Kolejna operacja została przeprowadzona gdy pacjent miał 39 lat, następny kawałek mózgu został usunięty. I przez cały miesiąc pacjent czuł się uleczony.

Później jednak jego zachowanie ulegÅ‚o zmianie…

Mój apetyt na jedzenie i seks wzrósÅ‚ dramatycznie. MiaÅ‚em wiÄ™ksze wahania nastroju. CaÅ‚y czas miaÅ‚em ochotÄ™ na seks. Codziennie. Bardzo Å‚atwo siÄ™ podniecaÅ‚em i regularnie zaczÄ…Å‚em siebie dotykać. ZaczÄ…Å‚em wymagać od żony by kochaÅ‚a siÄ™ ze mnÄ… codziennie. Jak nie kochaÅ‚em siÄ™ z żonÄ…, masturbowaÅ‚em siÄ™. To zachowanie zwiÄ™kszaÅ‚o siÄ™ z czasem. StaÅ‚em siÄ™ chwiejny emocjonalnie, obsesyjnie-kompulsywny… StaÅ‚em siÄ™ tak Å‚atwo podatny na rozproszenie uwagi, że nic nie potrafiÅ‚em rozpocząć ani skoÅ„czyć.

My appetite for food and sex increased dramatically. I had greater mood swings. I wanted sex constantly. Every day. I was very easily stimulated and began to touch myself regularly. I began to request sex daily from my wife. If I wasn’t having sex with my wife, I masturbated. This behavior increased over time. I became more emotionally labile, obsessive–compulsive… I become distracted so easily that I can’t get anything started or done.

Gdy naczelnym uszkodzi siÄ™ oba pÅ‚aty skroniowe, lub prawy wraz z przyÅ›rodkowÄ… częściÄ… lewego, dochodzi do znacznej zmiany zachowania. ZwierzÄ™ta przestajÄ… siÄ™ lÄ™kać, stajÄ… siÄ™ bardziej żarÅ‚oczne, hiperseksualne – dochodzi do stosunków homoseksualnych, masturbacji czy seksu z przypadkowymi przedmiotami. Jest to tak zwany zespół Klüvera-Bucy’ego, który najwyraźniej wystÄ…piÅ‚ u pacjenta mimo tego, że jego lewy pÅ‚at skroniowy byÅ‚ nienaruszony.

Powróćmy do sprawy. Gdy żona pacjenta spaÅ‚a, ten spÄ™dzaÅ‚ noce na oglÄ…daniu filmów i zdjęć pornograficznych w internecie. Część stron namawiaÅ‚a go do zakupu pornografii dzieciÄ™cej. ZakupiÅ‚, pobraÅ‚. WstydziÅ‚ siÄ™ jednak tej aktywnoÅ›ci – o masturbacji czy pornografii nie rozmawiaÅ‚ z żonÄ… ani z nikim innym. Mimo dyskrecji, w 2006 roku zostaÅ‚ aresztowany.

Psychiatra zapisaÅ‚ mu leki antydepresyjne i antypsychotyczne. WedÅ‚ug słów żony pacjent staÅ‚ siÄ™ dziÄ™ki temu bardziej kochajÄ…cy i ciepÅ‚y w stosunku do niej, jednak libido zostaÅ‚o caÅ‚kowicie zagÅ‚uszone – seks po prostu przestaÅ‚ istnieć. Mężczyźnie postawiono zarzuty Å›wiadomego posiadania materiałów zawierajÄ…cych co najmniej 3 zdjÄ™cia przedstawiajÄ…ce pornografiÄ™ dzieciÄ™cÄ…. Pacjent przyznaÅ‚ siÄ™ do winy. Podczas procesu wypowiadaÅ‚o siÄ™ wielu wybitnych neurologów. Dr Devinsky powiedziaÅ‚ na sali rozpraw, że uszkodzenie prawego pÅ‚ata skroniowego byÅ‚o głównym czynnikiem hiperseksualnoÅ›ci oskarżonego, a co za tym idzie nie jest on odpowiedzialny za decyzjÄ™ o Å›ciÄ…gniÄ™ciu zakazanych materiałów.

Nawet sam Oliver Sacks opowiadaÅ‚ siÄ™ za oskarżonym, przedstawiajÄ…c go jako czÅ‚owieka inteligentnego, o moralnym wglÄ…dzie, monogamistÄ™, targanego nieodpartym przymusem zwiÄ…zanym z uszkodzeniem mózgu. Prokurator jednak patrzyÅ‚ na to z innego punktu widzenia. Skoro byÅ‚a to taka nieodparta chęć, dlaczego Å›ciÄ…gaÅ‚ zdjÄ™cia w domu, ale już nie w pracy? Dlaczego tylko w niektórych sytuacjach ujawniaÅ‚ siÄ™ jego opÅ‚akany stan? ByÅ‚ w koÅ„cu na tyle Å›wiadomy, by móc swojÄ… hiperseksualność ukrywać! 20 lat wiÄ™zienia – takiej kary zażądaÅ‚.

SÄ™dzia jednak zgodziÅ‚ siÄ™, że stan medyczny pacjenta byÅ‚ tutaj głównym czynnikiem rzutujÄ…cym na jego zachowanie. 51-letni mężczyzna odsiaduje w tej chwili wyrok 26 miesiÄ™cy wiÄ™zienia, 25 miesiÄ™cy aresztu domowego oraz 5 lat bycia pod obserwacjÄ… – jest to minimalny wyrok w sprawach tego typu.

CaÅ‚a sprawa jednak jest wielce interesujÄ…ca, bo stawia pytanie – kiedy dokÅ‚adnie sami decydujemy o tym co robimy? Pewne specyficzne uszkodzenie mózgu wywoÅ‚aÅ‚o u pacjenta silnÄ… chęć oglÄ…dania pornografii różnego typu, ale to on sam podjÄ…Å‚ Å›wiadomÄ… decyzjÄ™ o zÅ‚amaniu prawa. Devinsky, Sacks i Devinsky uważajÄ…, że nie powinien on ponosić odpowiedzialnoÅ›ci karnej, ponieważ materiaÅ‚ Å›ciÄ…gaÅ‚ niejako w afekcie, jego Å›wiadomość byÅ‚a rozmyta pierwotnÄ… potrzebÄ…. Czy nie należy zatem karać narkomanów, którzy by zdobyć pieniÄ…dze na kolejnÄ… dziaÅ‚kÄ™ pobili studenta? Ich mózg też zmieniÅ‚ siÄ™ fizjologicznie, ich Å›wiadomość przesÅ‚oniÄ™ta byÅ‚a nieludzkim gÅ‚odem… Gdzie dokÅ‚adnie wyznaczyć mamy granicÄ™ Å›wiadczÄ…cÄ… o posiadaniu wolnej woli w decydowaniu? W koÅ„cu, mówiÄ…c kolokwialnie, to my jesteÅ›my mózgiem, to on ksztaÅ‚tuje naszÄ… Å›wiadomość. Jego stan okreÅ›la to, jacy jesteÅ›my, i to on odpowiedzialny jest za wszystkie nasze decyzje.

Devinsky, J., Sacks, O., & Devinsky, O. (2009). Kluver-Bucy syndrome, hypersexuality, and the law. Neurocase: case studies in neuropsychology, neuropsychiatry, and behavioural neurology, Apr;16(2):140-5.

Strzałka do ikon

2 Odpowiedzi do : Case study #2: Pedofil mimo woli

 1. LT pisze:

  Ciekawy przypadek. Kiedyś chyba pożyczę na zajęcia ze studentami.
  Ogólnie mamy do czynienia z podstawowym ludzkim dramatem cywilizacyjnym – w jaki sposób doprowadzić do tego by ludzkie zachowanie kontrolowane byÅ‚o korowo, a nie podkorowo; ale z drugiej strony:

  – jak kontrolować zachowanie jednoczeÅ›nie gwarantujÄ…c ludziom wolność i nie ingerujÄ…c w ich sferÄ™ prywatnÄ…?;
  – jak doprowadzić do samoregulacji zachowaÅ„?
  – jak to zrobić w sytuacji, gdy samoregulacja jest trudna, gdyż mamy do czynienia z rozmaitymi uszkodzeniami mózgu?
  – jak to zrobić nie wprowadzajÄ…c KartezjaÅ„skiego podziaÅ‚u na Å›wiadomość i „podÅ›wiadomÄ… afektywnÄ… maszynÄ™”?

 2. Jędrzej pisze:

  Wydawałoby się, że do przeżycia byłaby kontrola mająca na celu doprowadzenie np. równowagi biochemicznej mózgu do jakiegoś sensownego złotego środka w przypadku zaburzeń. Z tym, że co z tego, że daną osobę wyleczymy z uzależnienia od hazardu próbując majstrować mu w układzie dopaminergicznym jak tym samym możemy pozbawić go jakiejś ważnej cechy osobowości? Za dużo tu zmiennych by cokolwiek móc w pełni kontrolować czy selektywnie zmieniać.

Zostaw odpowiedź

Adres nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone *

*

Możesz użyć poniższych znaczników: HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>